Volume : VII, Issue : IV, April - 2018

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. Rajendra Singh Marko, Dr. Aprajita Awasthi, Dr. Massarat Jehan Anatomy
Dr. K. K. Gour, Dr. S. K. Shrivastava Anatomy
Mr Shriniwas S Londhe, Dr Pravin R Rathod Anatomy
Bashir Ahmad Wani, Altaf Hussain Chalkoo, Rizwan Hamid, Yassar Sheikh Dental Science
Dr. Mhase Akshay, Dr. R. M. Kulkarni General Surgery
Dr. N. Pragathi Kumar, Dr. Renu Waghmare, Dr. Sai Sudha. A Medicine
Izzo S. , Izzo L. , Gabriele R. , Codacci Pisanelli M. , Costi U. , Valabrega S. , De Santis A. , Pugliese F. , Izzo P Medicine
Laxmi Nand, Bhupender Kumar, Dalip Gupta, Ranjot Kaur Medicine
Dr. Tapan Gogoi, Dr. Himadri Das, Dr. Daisy Vishwakarma Ophthalmology
Dr. Anjali Dahiphale, Dr. Varsha Kaginalkar, Dr. Pranav Thombare, Dr. Prashant Titare Radiology
TABLE OF CONTENT
Hanaa A. J. Al Ndash Galbi, Muntha Y. Y. Al Ndash Sewan, Hawraa M. Abd Ndash Alsada Agricultural Science
Dr. K. Raja Rajeswari Commerce
N. Veena Babu, Dr. R. Rajendra Reddy Commerce
Dr. Jakir Hussain Laskar Education
Preeti History
G. Chitra Parvathy History
Dr. Anil Kumar Singh Law
K. S. Balaji, Dr. G. Jayabal Management
Dr. V. Sivakumar, Mr. J. B. Vignesh Management
Dr. Neelam R Shah, Dr. Amit V. Rathod, Dr. Yogita V. Bhansali Pediatrics