Volume : VII, Issue : IV, April - 2018

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr Gautam Kumar Singh, Dr S. K. Shrivastava Medical Science
Dr. Riti Jain Seth Microbiology
Dr. Ajithkumar. C. S. Pulmonary Medicine
Dr. Tapan Gogoi, Dr. Himadri Das, Dr. Daisy Vishwakarma Ophthalmology
Dr. Sridevi. P, Dr. Jaweria Masood Pathology
Sebastian John Xavier Sugadev, Anusa Arunachalam Mohandoss Psychiatry
Subhayan Lahiri, Sumanta Banerjee Biochemistry
Punya Mulky, Jayakrishnaveni. C Psychiatry
Ponnathpur Lakshmi, Shruti Manjunath Otolaryngology
Dr. N. Pragathi Kumar, Dr. Renu Waghmare, Dr. Sai Sudha. A Medicine
TABLE OF CONTENT     
Dr. Mukhtarahmed Bendigeri, Dr. Muhammed Rafi C. K. , Dr. Sayed Sirajuddeen, Dr. Prakruthi Jaladhar General Medicine
Dr. Neelam R Shah, Dr. Amit V. Rathod, Dr. Yogita V. Bhansali Pediatrics
Dev Nandan Kumar, Dr. Tanu Tandon Education
Dr. Jakir Hussain Laskar Education
Dr. Md. Aynul Hoque Education
Dr. Santosh M. Singh Commerce
Dr. Shivshenker Commerce
Preeti History
Divya. S. Patel, Dr. D. M. Jethva Agricultural Science
Dr. Jakir Hussain Laskar Education