Volume : VII, Issue : IV, April - 2018

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. Atul Dixit, Dr. Swati Sharma, Dr. Sadhana Sanwatsarkar, Dr. Sourabh Jain, Dr. Rajbhan Singh, Dr. Raghav Sain Gupta Anesthesiology
Dr. P. S. Gandhi, Dr. Sourabh Jain, Dr. Sadhana Sanwatsarkar, Dr. Rajbhan Singh, Dr. Swati Sharma, Dr. Tanya Chhauda Anesthesiology
Dr. Zuber Ahamed Naqvi, Dr. Amit Gupta Dental Science
Dr. Anita Kumari Gynaecology
Dr Gautam Kumar Singh, Dr S. K. Shrivastava Medical Science
Dr. N. Pragathi Kumar, Dr. Renu Waghmare, Dr. N. Rajashekar Medicine
Dr. Aksharaditya Shukla, Prof. Dr. C. V Kulkarni, Dr. Aseem Rangnekar Pathology
Dr. M. Sureswar Reddy, Dr. P. Venkata Ramana, Sk. Reshma, S. Susmitha, Danish Ahmad Khan, E. Sam Jeeva Kumar Pharmacy
Chopra M, Agarwal M Pulmonary Medicine
Ebubekir Gundes, Durmus Ali Cetin, Huseyin Ciyiltepe, Ulas Aday, Aziz Serkan Senger, Selcuk Gulmez, Orhan Uzun, Emre Bozdag, Kamuran Cumhur Deger, Erdal Polat, Mustafa Duman Surgery
TABLE OF CONTENT
Prof. I. P. Tripathi, Aarti Kamal Chemistry
P. S. Walikar, Dr. Mahesha N. P. Commerce
Ranju Kumar Bharali, Prof. Ratan Borman Economics
Dr. A. Latha English
Priyadarshi Mishra, Pardeep Pahwa Health Science
Dr. Narendra Singh Hindi
Dr. M. Jothi History
Dr. S. Rajarajeswari, M. Abarna Thevi Management
Krishna Bahadur Gc, Dil Bahadur Bhandari, Kalpana Nepal, Kushalata Baral, Maginsh Dahal Public Health
Dr. Jyoti Ka. Patel Social Science