Volume : VI, Issue : VIII, August - 2017

Feedback
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. Archana Kanwar Sisodia, Dr. Megha. S. Patel Obstetrics & Gynecology
Dr. Ravi Taori, Dr Mukund B. Tayade Surgery
Dr Deepak Kumar, Dr Peeru Singh, Dr Zara Wani Anesthesiology
Dr. Archana Sinha, Dr. Pratishtha Potdar Anatomy
Dr. Rashmi Bengali, Dr Narendra Bande Anaesthesiology
Dr. Selvaraj. R, Dr. Thamizharasan. S, Dr. Umamaheswari. S Pharmacology
Jagruti Koladiya, Mridul Anand, Saheli Saha, Jyoti Poddar, Ankita Parikh, Sonal Patel, U. Suryanarayan, Mital Kundariya Oncology
Dr. R. Lakshmana Kumar, Dr. M. Senthil Kumar General Surgery
Dr. Vijay Shankar, Dr. Rakesh Mehra Radiology
Wojciech Rokicki, Marek Rokicki, Mateusz Rydel Surgery
TABLE OF CONTENT
Dr. Virender Koundal Economics
Dr. Kanakarathinam. R Commerce
Dr. V. Ramanujam, K. Arun Vidya Management
Somashree Maitra, K Soundarajan Management
Ms. Uma Soni, Prof. Uma Joshi Home Science
Amit Dangi Management
Susmita Thullimalli, C. Anil Kumar, M. Naveen Swaroop, Venkata Seshaiah, Anurag Borthakur Veterinary Science
Geethu K. G, N. Junior Sundresh Management
Ms. R. Ayswarya, Dr. S. Vasanthi Commerce
Maria Concepcion Vega Hernandez, Maria Carmen Patino Alonso, Maria Purificacion Galindo Villardon Statistics