Volume : VI, Issue : VIII, August - 2017

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Abdulrahman Hefdhallah Amer, Dr. N. Haridas Clinical Biochemistry
Dr. Archana Kanwar Sisodia, Dr. Megha. S. Patel Obstetrics & Gynecology
Dr. Manan. D. Parikh, Dr. B. S. Patel Obstetrics & Gynecology
Dr. Rahul R. Chaudhary, Dr. S. G. Varma, Dr. S. A. Abhang Biochemistry
Dr. Ravi Taori, Dr Mukund B. Tayade Surgery
Dr. Kailash R. Gindodia, Dr. Sudarshan Thakare, Dr. Aditya Manekar Surgery
Dr. Sudhir Kumar Jain, Dr. Balvir Singh Pharmacology
Dr Deepak Kumar, Dr Peeru Singh, Dr Zara Wani Anesthesiology
Dr. Prabhat Kumar Mishra, Dr. Vijay Thawani, Ajaya Chaturvedi Medical Science
Dr. Archana Sinha, Dr. Pratishtha Potdar Anatomy
TABLE OF CONTENT     
Khudsiya Zeeshan, Prof T. Satyanarayana Chary Management
M. Suresh Kumar, Junior Sunderesh Management
Chandi P. Sahu, Kamal L. Barik Botany
A. Bhuvaneswari Devi, Dr. V. Srikanth Reddy Psycology
Mahesh Jetly Physical Education
Irshad Nazeer, Dr. G. Venkatesh Kumar Psychology
Pushpa Vishnoi Hindi
J. Mounika Reddy, Dr. K. Sowmya Management
Mrs. P. Imani, Dr. S. Subramanian Education
Mr. S. Selvamoorthi, Dr. A. Antony Sagaya Ruban Education