Volume : VI, Issue : VIII, August - 2017

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. Archana Sinha, Dr. Pratishtha Potdar Anatomy
Dr. Rathin Sarkar, Dr. Nilay Mandal, Dr. Subhadip Halder, Dr. Purushottam Kumar General Surgery
Suganthy R Rajakumari Medical Science
Roxana A. Rudyk, Silvia Antonia Brand Aacute N Medical Science
Mr. Sharma Kallakatta K, Dr. Thomas. S. Kuruvilla Microbiology
Dr Naresh Dharamrai Balani, Dr Namrata Uttam Mahadkar, Dr Ritesh Chunilal Sonawane Pharmacology
Dr. Anjali Verma, Dr. Vibha Rani, Dr. Vijay Shankar, Dr. S N Sharma, Dr. Umesh Prasad Sinha Physiology
Vandana. S. Daulatabad, Prafull. A. Kamble, Swati. R. Gawali Physiology
Dr Sushmita Debnath, Dr Arun Kumar Kv Prosthodontics
Wojciech Rokicki, Marek Rokicki, Mateusz Rydel Surgery
TABLE OF CONTENT
Dr. Chikkala Kranthi Kumar Anthropology
Mrs. E. Shanmugapriya, Dr. Mrs. R. Malini Commerce
Mr. S. Selvamoorthi, Dr. A. Antony Sagaya Ruban Education
Arindam Ghosh English
Mrs. Disha Shah Management
Dr. J. Senthil Velmurugan, K. Jayapriya Management
Geethu K. G, N. Junior Sundresh Management
P. Premkumar, N. Junior Sundresh Management
Dr. Narendra. T. Chaudhari, Dr Ajas A. Gogri, Dr Purvi R. Desai Oral Pathology
Asit Kumar Behera, Dr. Alivapatnaik, Chetna Mishra, Monalisa Chhatria Zoology