Volume : IX, Issue : VIII, August - 2020

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr Raghav R Nagpal, Dr Mitesh Thakkar, Dr Jaishree Ghanekar General Medicine
Dr. Manju. P, Dr. T Thomas, Dr. Sindhu Das. H Ayurveda
Ameta Deepak, Sharma Mukesh, Singh Pal Shalinder, Yadav Sushil Cardiology
Dr. Bhavesh Shelke, Dr. Abhijit Joshi General Surgery
Dr Bimla Banjare, Dr Amit Kumar Bhardwaj, Dr Riti Sharma Pathology
Ronak Shah, Kadamb Patel, Shabbir Moochhala Ayurveda
Dr. Nishat Ahmad, Dr. Saurabh Banerjee, Dr. A K. Srivastava Pathology
Smita Mundada, Tejas Mandlecha, Prabha Khaire, Shilpa Pawar Paediatrics
Dr. Shivprasad Kasat, Dr. Ashish Deshmukh, Dr. Sunil Jadhav, Dr. Hafiz Deshmukh, Dr. Ashish Kendre Pulmonary Medicine
Dr. Vishal Bodh, Dr. Rajesh Sharma, Dr. Brij Sharma Gastroenterology
TABLE OF CONTENT
Raghavendra. H, Prof. H. N. Ramesh Management
Rakesh Kumar History
Dr. V. Subrmanayam, Ms. Kalavathi. P, Ms. Sophia Sharon, Dr. D. Jamuna Psychology
Junaid Ahmad Parrey Physical Education
Dr. Bansi Mihir Patel Management
Dr. C. Janardhana Reddy Psychology
Dr. Nagaluti Rama Krishnudu, Mr. Chennakeshi Ganesh Management
Dr Sorabh Trikha, Pallavi Rai Physical Education
V. Meera, Dr. S. Govindaraj, K. Lavenya, S. Karthik, Dr. M. Nalini Education
Febini M Joseph, Sandeep S S English