Volume : V, Issue : XII, December - 2016

Feedback
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Balbir Singh Pachar, Sanjay Beniwal, Geeta, Pintoo Nahata Medical Science
Dr. Arpita Saxena, Dr. Monigopa Das, Dr. Ratnesh Kumar Medical Science
E. Muhammed Afsal, Muddazir Ali Ibrahim ENT
Dr. Priyanka, Dr. Z. G. Badade, Dr. A. D. Deepak Biochemistry
Dr. Satyendra K Tiwary, Dr Ram Niwas Meena, Dr. Puneet Kumar, Dr. Ajay K Khanna General surgery
Dr. Jay Kothari, Dr. Swati Dhiware Anaesthesiology
Dr. Hima Desai, Dr. Ankit Shah. Dr. Peshal Patel Dental science
Dr Jayshree Mulik, Dr Priya Pratapan, Dr Nilesh Agrawal Obstetrics & Gynaecology
Das Palash, Sarkar Kumaresh Chandra, Chattopadhyay Partha, Joardar Gautam Kumar Medicine
Mr. Amey Mohan Khande, Mr. Mangesh Vilinikaran Jabade Nursing
TABLE OF CONTENT
Dharmendra Singh, Dr. Vivek Kumar Sigh Education
Dr. Neeraj Kumar Singh, Maira Singh MANAGEMENT
Dr. Shringarpure Sanish S. , Dr. Shringarpure Swapnaja S. , Dr. Inamdar Madhuri R. Urology
Dr. N. S. V. M. Prabhakara Rao, Dr. B. Syamala Devi Physiology
K. V. Bharathi, Vinita Agrawal, Guna Thanigasalam, Sinhasan S. P, Bhat R. V Pathology
Shiny. P, Dr. N. Junior Sundresh Surgery
Mitali Halder Commerce
Prashantha, Dr. S. Venkatesh Commerce
D. K. Panchal Chemistry
Dr. V. R. Palanivelu, A. Apdhulkathar Management