Volume : VI, Issue : XII, December - 2017

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Poovannan, Chandrika, Devikala Anesthesiology
Veena Hatolkar, Manjusha Hivre, Deepali Vaishnav Biochemistry
Shrishtee Priya, Nilam Kumari Beck, Vinay Oraon Dental Science
Prof. Dr. Arasi Srivathsan, Dr. Prasanna Gynaecology
Dr Krishna Arpita Sahoo, Dr Raisa Priyadarshini, Dr Subrat Kumar Behera Medical Science
Dr. Jeyhan Boman Dhabhar, Dr. Sujit Shahi, Dr. Jaishree Ghanekar Nephrology
Madhavan Balakrishnan, Mohanraj K, Sowmiya Kr, Rekha B Ophthalmology
Dr. Alinathomas, Dr. Hashimali, Dr. Ashwathi. N Orthodontology
Dr. Sameer Mhatre, Dr. Sanjay Natu, Dr. Kedar Kulkarni Paediatrics
Dr. N. D Balani, Dr. Renuka Harwani, Dr. Sudharam T. Bhagwate Pharmacology
TABLE OF CONTENT
Dr. Neelam Soni Commerce
Dr. Anne Mary Thomas, Revathy, T. K. Education
Andreja Radetic Education
Dr A Krishnamoorthi Education
Dr. Sarat Chandra Singh, Dr. Madhusmita Patnaik, Dr. Gautam Patnaik, Dr. Dipti Ranjan Tripathy General Medicine
Dr. G. N. Kummur Geography
Vandana Lall Geography
Dr. Jubeda Mirzaj, Mrs Suman Choudhary History
Mr. Manvendra Verma, Dr. Garima Malik Management
Mr. Prabhat Ranjan Choudhury, Dr. Anil Kumar Sahu Marketing Management