Volume : VI, Issue : XII, December - 2017

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. Iniyan Selvamani, Dr. Venkatraman Natarajan, Dr. Chandraleka Gingee Subramanian Psychiatry
Dr. Paramasivam Ilayakumar, Dr. M. Ramya, Dr. N. Sritharan, Dr. Jayanth V. Kumar, Dr. M. Krishna, Dr. S. Prathap Kumar Surgery
Dr. Dharambir, Dr Poonam Arora, Dr. Busi Karunanand Biochemistry
Dr. Medha Mathur, Dr. Navgeet Mathur Medicine
Dr K. Sharmila Devi, Dr. Usha Rani . S, S. Padmanaban, Dr. Sindhu S Gynecology
Dr Rita Singh Saxena, Dr Anita Arya General Medicine
Dr Krishna Arpita Sahoo, Dr Raisa Priyadarshini, Dr Subrat Kumar Behera Medical Science
Dr. B. Varalakshmi, Dr. G. S. Snigdha Gynaecology
Dr. G. S. Snigdha, Dr. B. Varalakshmi Gynaecology
Dr. A. M. Chitale, Dr. Agraj Mishra, Dr. Tabish Rayees, Dr. Sanam Somani, Dr. Jay Bhanusali General Surgery
TABLE OF CONTENT     
Dr. S. Syed Rafiq Ahmed, K. Umadevi Management
Mr. S. Vijayakumar, Dr. Ar. Saravanakumar Education
Mr. S. Sathish, Dr. P. S. Nagarajan Management
Dr. Jubeda Mirzaj, Mrs Suman Choudhary History
Dr. B. L. Sethi, Dr. Shashi Morolia History
Mr. Prabhat Ranjan Choudhury, Dr. Anil Kumar Sahu Marketing Management
Dr. Anne Mary Thomas, Revathy, T. K. Education
N. Sathiyendran, Dr. K. Chandrasekar Management
Maneesh V. M. , Dr. V. Suseela Physical Education
Florence Purty, Dr. Thomas Perumalil Education