Volume : VI, Issue : XII, December - 2017

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. Shubhangi Yadav Anatomy
Kakeri Meena, Waghmare Rakesh B Community Medicine
Ram Narayana Reddy Molluru, Veerendra M Uppin, Madhu Pujar, Sheetal Ghivari, Shruthi Chandrashekar Katti Dental Science
Bhupati Bhusan Das, Nrushing Charan Dash, Jagadananda Mishra General Surgery
Dr. K. Shanthi Elango Gynaecology
Prof. Dr. Arasi Srivathsan, Dr. Prasanna Gynaecology
Dr. K. Moogambigai, Dr. S. Shanthi Gynaecology
Wong Hs Gynaecology
Sharma K. R. , Vishnoi Jagdish, Sharma H. , Verma S. , Bolya Y. K. Medicine
Dr. Purva S. Bavikar, Dr. Jeyhan B. Dhabhar, Dr. Rohan Yewale, Dr. Jaishree Ghanekar Medicine
TABLE OF CONTENT
Dr. R. Anandaraman Commerce
Rahul Kushwaha, Prof Dr. Sushma Gandhi Education
Sumathi . S. Education
Mr. S. Vijayakumar, Dr. Ar. Saravanakumar Education
Singh Beerbhan, Dwivedi Pk, Indurkar M General Medicine
Vandana Lall Geography
Dr. S. Syed Rafiq Ahmed, K. Umadevi Management
Mr. Arpan Shrivastava, Dr. Murli Dhar Panga Management
Dr. R. Reena, Ms . P. Swetha Social Science
Ekta Sharma Social Science