Volume : X, Issue : XII, December - 2021

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr Shanthimalar R, Dr Muthuchitra S, Dr Semmanaselvan K, Dr Indu S P ENT
Arindam Ganguly, Suman Saurabh Neonatology
Dr. Mrinal Kanti Guha Diabetology
Dr. Dolly Kispotta, Dr. Lalita Khess, Dr. Shobha Kumari, Dr. Nirupma Bhagat Pathology
S. Marimuthu, P Muniyasamy Oncopathology
Dr Aarti Agarwal Paediatrics
Dr. Tharun Mahathe, Dr. Vivek Maru Anaesthesiology
Dapap D. D, Yilleng S. B Psychiatry
Diana V. Denisova, Irina P. Berezovikova, Lilia V. Shcherbakova Medicine
Campina C, Gomes J, Maia P, Proenca L, Marques Jf, Marques J Medical Science
TABLE OF CONTENT     
Dr. Kishor P. Kadam Economics
Dr. Amalesh Adhikari Physical Education
Ata. Sadaiah, Dr. Sylvia Fernandez Rao Psychology
K. Narayana Reddy, Dr. J. Nagalaxmi Education
S A Sampath Kumar, Dr Sammaiah Buhukya Management
M. Visweswaraiah, Dr. S. Mahendrakumar Economics
V. Hathiram Naik Education
Salma Kausar M, Manjunatha B. K. Biotechnology
Ms. Rachna Dhiman, Dr. Ajmer Singh Marketing
Pooja Kurhe, Sanjay Dalvi, Laxmikant Kamble Life Sciences