Volume : I, Issue : II, February - 2012

Feedback
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr Sheila, Dr Pareshkumar, Dr Durgaprasad, Medical Science
Dr Pareshkumar A. Thakkar, Dr Sheila Aiyer Medical Science
TABLE OF CONTENT
Dr Mahalaxmi Krishnan Commerce
Sandeep Rajendra Sahu, Shreekumar Menon Commerce
Dr. H. M. Thakar, Urmila Kisan Dubal Commerce
Dr. Varshaben V. Dholariya Education
Kunal D. Jadhav Education
Sowmyadevi. K, Reha. S, Malini. A, Mohana Priya. G Engineering
Rahul J. Desai Management
Sumitkumar S. Acharya Management
S. Ragothaman, D. Yuvaraj, V. Kandasamy Management
Dr. Nakul, Dr. Madhav, Dr. Vijay, Dr Yogesh Orthopaedics