Volume : V, Issue : II, February - 2016

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Bilgin G, Yan Auml Plusmn Koglu F, Tagtekin D Dental Science
Dr. A. Jeya Jancy Selvi Ratnam Medical Science
Dr Prakash Kumar Dubey, Dr Himanshu Sharma, Dr Omprakash Raichandani Medical Science
Dr Navneet Badoni, Dr Yash Lal, Dr Mohit Dhingra, Dr Puneet Gupta Medical Science
Radhey Sankhala, Richa Jhuria, Sangeeta Saxena, Dharmraj Meena, Devendra Khatana Medical Science
Dr. Ganesan Ganesan Ram, Dr. Ranjith Rajasekeran, Dr. Vignesh Jayabalan Medical Science
Dr. Dipendra Sharma, Dr. Gopikishan Sharma, Dr. Farah Naaz, Dr. Rajesh Kumar Medical Science
Gupta Anju, Gupta Kumkum Medical Science
Dr. Abhineet Bajpai Jr, Dr. Dharmendra Kumar Yadav Medical Science
Dr. S. K Shukla, Dr Rita Shukla, Dr Esha, Dr Shashwat Medical Science
TABLE OF CONTENT
Rooplata. P, Dr. R. Sathya Commerce
Dr. Sudhansu Sekhar Nayak, Dr. Bhabasish Mahapatra Commerce
Dr. Padmavathi Agarwal, Dr. M. Siva Sankar Reddy, Prof. B. Bhagavan Reddy Commerce
Indubhai Babubhai Patel Commerce
Agnihotri P. P. , Shinde A. R. , Khanale P. B. Computer Science
Devender Kumar Education
Ogbuagu, J. O, Akubue, P. C. Engineering
Pramod Kumar, Dr. Subodh Kumar Journalism
R. Buvaneswari, A. P. Dhana Balan Mathematics
Dr. Mrs K. P. Radha Physics