Volume : V, Issue : II, February - 2016

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. S. K Shukla, Dr Rita Shukla, Dr Esha, Dr Shashwat Medical Science
Dr. Ajay Kumar Mishra, Dr. Prabhat Kumar Budholia Medical Science
K. N. Dave, Dr. Kapil. A. Das Medical Science
Dr. Bharsakle Shrihari G. , Dr. Raut Sayali E. Medical Science
Dr. Sonali Kirde, Dr. V. P. Karthik, Dr. Sushil Kumar Varma Medical Science
Rajesh Agarwal, V. K. Tiwari, Nishant Gupta Medical Science
Dr. Anju Gupta, Dr. Vinita Bansal, Dr Barkha Gurjar Medical Science
Dr Sonali Saraf, Dr Ashwini Ghodke Medical Science
Dr. Dipendra Sharma, Dr. Gopikishan Sharma, Dr. Farah Naaz, Dr. Rajesh Kumar Medical Science
Dr. Abhineet Bajpai Jr, Dr. Dharmendra Kumar Yadav Medical Science
TABLE OF CONTENT
Mr. A. Muthusamy, Dr. R. Yuvarani Commerce
Kushalakshi, Dr. A. Raghurama Commerce
Shanthana Lakshmi. M Commerce
Mrs. Rupa Shrivastava Education
D. Aruna Jyothi Education
Nida Khan, Dr. Ali Mohd Education
Evzen Vydra, Doc. Ing. Denisa Mockova Engineering
Shareena. P, Dr. Mustiary Begum Management
R. Anbuselvi, K. Kannaki Mathematics
Dr. Eishwarya Rana Political Science