Volume : X, Issue : II, February - 2021

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. Sonali Dalvi, Dr. Poonam Sutar Homeopathy
Dr. T. K. Jeejesh Kumar, Dr Albert Issac, Dr Puneeth K Pai, Dr Priyavrata Rajasubramanya Orthopaedic
Dr. Devendra Pankaj, Dr. Neha Singh ENT
Dr. Milind Naphade, Dr. Anuradha Dalal, Dr. Rajesh Gondhalekar, Dr. Rajeshree Gondhalekar, Dr. Ujwala Naphade, Dr. Anup Bende Surgery
Dr. Sasireka Kuppusamy, Dr. Shrinivas Gadappa, Dr. Prashant Bhingare, Dr. Sanjay Pagare Obstetrics and Gynaecology
Parth Mehta, Srikrishna Varun Malayala Gastroenterology
Dr Sithara K, Dr Ganesh Prasad B, Dr Dinkar Desai Pathology
Dr. K Madhavi Shyamala, Dr. S Vijayashankar, Dr. N Mallikarjuna General Surgery
Deshmukh Paresh Rameshrao Ayurveda
Dr. Kalpana D. Prosthodontics
TABLE OF CONTENT     
Ca Yukti Chandok, Dr. R. K. Patel Commerce
Sambhu Nath Haldar, Dr. Kausik Ghatterjee Education
Dr. Shyamsundar Pratihar, Mr. Kalidas Karak PHYSICAL EDUCATION
Dr. H. Chandra Commerce
E. Thenmozhi Commerce
Mrs. R. Gomathi Management
Dr. R. Logambal Management
Ms. A. G. Vigneswari Computer Science
Dr Manisha M. Barad Commerce
Ashok Kumar Singh, Poonam Wankhede, Vijaykant Pandey, Pankaj Kumar Singh Engineering