Volume : X, Issue : I, January - 2021

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. J. Abdul Gafoor, Dr. B. Suresh, Dr. M. Padmalatha, Dr. P. Kavitha, Dr. Bandaru Mahesh Yadav Radiology
Shobha Jc, Rao Pv Diabetology
Dr Prasanta Kumar Deka Obstetrics & Gynaecology
Dr. B. Harika, Dr. Bhavishya Gollapalli Obstetrics & Gynaecology
Dr. Haresh G. Memariya, Dr. Rajnish R. Patel, Dr. Hitendra K. Desai, Dr. Rajesh K. Patel, Dr. Deep N. Patel, Dr. Anand M, Dr. T Srinivas, Dr. Darshan Gohel, Dr. Shivangi Dangi General Surgery
Nagendra Singh Bhadauria, Pawan Kumar, Gunjan Sharma, Amit Singh Surgery
Dr. Sonu Kumar Batham Obstetrics & Gynaecology
Vivek Kumar, Vivekanand Murlidhar Gajbhiye Anatomy
Kaur Harmeet, Mishra Abhi Bhushan, Ram Kumar Ashoka, Gandhi Shalini Anatomy
Dr. S. Selvalakshmi, Dr. K. Rajesh, Dr. B. Antoinette Mary Nithiya Oncology
TABLE OF CONTENT     
Shital S. Patel Statistics
Tapas Singh Sardar Education
Mahashweta Das Arts
Surojit Das, Rimpa Porel Education
Suman Das, Prof. B. S. Mipun Geography
Uttam Basak, Dr. Sanat Kumar Ghosh Education
Angshuman Sheth, Dr. Sanat Kumar Ghosh Education
Chandni Mathpal, Lalan Prasad Physics
Prashant B. Zate, Seema Kothari, Manohar V. Lokhande Chemistry
Vishal Ghode, Suresh Gawande, Satyarth Tiwari Engineering