Volume : XI, Issue : I, January - 2022

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. K. Anandan, Dr. S. Swetha Priyadharshini, Prof. Dr. R. Kannan General Surgery
Dr. Dhaval Bhatt, Dr. Deep Kariya, Dr. Keshav Bansal Paediatrics
Dr Saqib Rishi, Dr Nahid Nahvi, Dr Arshid Rasool Wani, Dr Iqra Majid Microbiology
Dr Sandeep Chandrakar, Dr Rajendra Ratre, Dr Nitish Kumar Rai, Dr T Narasimha Murty General Surgery
A. Bhavana, N. Chakravarthy, K. Uday Kiran Raja, V. Sushitha, A. Vijaya Mohan Rao Dermatology
Dr. B. Sri Vidya, Dr. B. Harika Obstetrics & Gynaecology
Dr Mudra Dinesh, Dr A Sandeep Kumar, Dr Kannelli Maneesh Chandra Orthopaedics
Loveleen Kour, Smriti Gulati Anaesthesiology
Nitish Bhat, Rubeena Anjum, Kalpna Thakur, Nandini Bhardwaj Dentistry
Jose Luis Sanchez, Victoria Nohemi Chang Huang Anaesthesiology
TABLE OF CONTENT     
Sri Keshab Bhattacharya, Sri Uday Sankar Banerjee, Dr. Susanta Kumar Das, Prof. Dr. Sakti Ranjan Mishra Physical Education & Sports
Dr. Laveena T. Dharmwani Management
Saba Pravin, Prof. Alok Kumar Sociology
Dr. K. Hema Manjari History
Dr Aloke Bhunia Philosophy
Chakradhar Satapathy Arts
Joshy P. O. , Dr. A. Mohan Ram Law
Abhay Shankar Mishra, Dr. Suchitra Diwakar Political Science
Aadarsh Deepak Mishra, Dr Ashok Kumar Bhati Sociology
Sandhya, Dr. Sapna Education