Volume : VI, Issue : VII, July - 2017

Feedback
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Balbir Singh Pachar, Sanjay Beniwal, Geeta, Pintoo Nahata Medical Science
Dr Jayshree Mulik, Dr Priya Pratapan, Dr Nilesh Agrawal Obstetrics & Gynaecology
Das Palash, Sarkar Kumaresh Chandra, Chattopadhyay Partha, Joardar Gautam Kumar Medicine
Mr. Amey Mohan Khande, Mr. Mangesh Vilinikaran Jabade Nursing
Dr. Iffat Hussain, Dr. Abhay Gursale Radiology
Dr Darshana Rathod, Dr Anuja Gharat, Dr Girish Surlikar Ophthalmology
Dr Juthikaa A Deherkar, Dr Shailendra Tiwari General Surgery
Dr. Jagruti Kalola, Dr. Anjanatrivedi, Dr. Manish Yadav, Dr. Krushnadas Radadiya Radiology
Dr. Priyanka Patkar, Dr. Sonal Muley Ophthalmology
Dr. K. Sunitha, Dr. M. Radha, Sweetlin Subathra. M Medical Science
TABLE OF CONTENT
Annie Romell, Piyush Jain Pediatrics
Shamsukha Dheeraj, Patil Ajinkya, Joshi Nitin Urology
Dr. Ch. Deepak Singh, Dr. Khundrakpam Sunitarani Devi Pathology
Prof. Dr. Rajesh Faldu Management
Bambang S. Budianto, M. Yanuar J. Purwanto, Widiatmaka, Lilik B. Prasetyo Engineering
K. Banupriya, Dr. C. Vethirajan Management
Dr. G. Sathiyamoorthy, Karthikeyan. B Commerce
Mr. G. Sankar, Dr. P. Anbarasu, B. Saravanaperumal, S. Chandramohan, Dr. T. Sivakumar, Dr. R. Mahendran Engineering
Neena Kumar, Rashmi Saini Zoology
Dr. Gautam Sen Commerce