Volume : VI, Issue : VII, July - 2017

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. Arun Sharma, Dr. Mahesh Kumar Sharma, Mr. Rupinder Singh Anatomy
Dr. Kumaran Srinivasan, Dr. Elamaran Chidambaram, Dr. Nambirajan Jayabalan, Dr. Justin Paul Gnanaraj, Dr. Swaminathan Nagarajan Cardiology
Kumaran Srinivasan, Nambirajan Jayabalan, Tamil Selvan Kunjitham, Justin Paul Gnanaraj, Swaminathan Nagarajan, Nisamudeen Kajamohideen Cardiology
Dr. J. Anaiappan, Dr. Deivasigamani Kuberan Community Medicine
Prabhakaran Raju, Moses Vikram Amarjothi Joacquim, O. L. Naganathababu, Pranav Honnavara Srinivasan , Chandramohan Sm Gastroenterology
Dr. Akshaya Shetty, Dr. Jayashree Bhale General Surgery
Dr Abhiman Singh Medical Science
Dr. Jaishree Dwivedi, Dr. S. Mithal, Dr. Sonali Gupta Medical Science
Mercy Jennifer J, Dr. Jain Vanitha Nursing
Priya Paari, Sindhuja Tp, Shanthi Dhinakaran Obstetrics & Gynecology
TABLE OF CONTENT
Dr. Paras Jain Economics
Suraj Bhan , Vaibhav Vashishtha, Ram Ashish Verma, Jai Kumar Gautam Engineering
Dr. Navjyot Raval Management
Dr. Waghmare Shivaji, Balasaheb Deshmukh Management
B. D. Karande, S. S. Yachawad Mathematics
Nishigandha. P. Deodhe, Shyam. D. Ganvir Physiotherapy
Dr A Sri Sennath J Arul Psychiatry
Dr. Deepakkumar Vinodray Mehta, Dr. Anup Devendra Singh Radiodiagnosis
Mr. Nandeesh Y D, Prof. Rtd Shobhadevi R Patil Social Science
Brij Kishore, Mohd. Shoeb Zoology