Volume : VI, Issue : VII, July - 2017

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. Sneharani H. Chandak, Dr. Bharti K. Patel, Dr. Neela V. Bhuptani Dermatology
Prabhakaran Raju, Moses Vikram Amarjothi Joacquim, O. L. Naganathababu, Pranav Honnavara Srinivasan , Chandramohan Sm Gastroenterology
Dr. Chintamani Ashok, Dr. R. Sadgunachary General Surgery
Dr. Anoop Kumar Singh, Dr. Ankita Singh General Surgery
S. Indira Vara Lakshmi, Muralikrishna Madhupaka General Surgery
J. Z. Dalgaard, Eva Z. Andersen Medical Science
Dr. N. Ashakiran, Dr. K. Alam Medical Science
B. P. Wadekar, Dharmadhikari S. M. Microbiology
Mr. Jayavel. M, Mr. B. Venkatesan Nursing
Rishikant Singh, Rakesh Mehra, Gn Singh, Rajeev Ranjan Radiology
TABLE OF CONTENT
Jabahar Mishra Arts
Gurcharn Singh Commerce
Prof. Indubhai Babubhai Patel Commerce
M. Mari Muthu, Dr. S. Anandaraj Education
Dhirendra Kumar Verma, Shivam Singh Tomar, Jainesh Singh, Dr. D. R. Tiwari, Engineering
Ms Prabhdeep Kaur Kaleka, Dr. Parampal Singh Engineering
Dr. Navjyot Raval Management
Annie Romell, Piyush Jain Pediatrics
Neena Kumar, Rashmi Saini Zoology
Brij Kishore, Mohd. Shoeb Zoology