Volume : X, Issue : VII, July - 2021

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Anjan Jyoti Talukdar, Raj Pratim Das, Basanta Hazarika, Priyam Saikia, Tirtha Chaliha, Sangit Dutta, Achyut Chandra Baishya Medicine
Dr. Sreeja Raju, Dr. Divya Surendran, Dr. Joy Augustine Pathology
J Mariano Anto Bruno Mascarenhas Neurosurgery
Dr. Jijin Mekkadath Jayakrishnan, Dr. Jagat Reddy, Dr. Vinod Kumar R. B Dental Science
Dr. Uma Jain, Dr. Deepali Jain, Dr. Ashi Jain Obstetrics & Gynecology
Erazo Hoyos Pablo David, Andrade Villalva Maria Fernanda, Leon Guamanquispe Tannia Elizabeth, Fiallos Santamaria Fatima Gissela, Aguiar Flores Gloria Estefania Surgery
Dr. Pallav Kaushik Deshpande, Prof. Ragini Gothalwal Pharmaceutical
Dr Chinmay N Gokhale, Dr Smita S Chavhan, Dr Balkrishna B Adsul, Dr Kirti V Kinge Community Medicine
Ekaterine Isakidi, Otar Vasadze Healthcare
Dr. Geeta Singh, Dr. Vibha Singh, Dr. Amiya Agarwal, Dr. Reading Well Kharmawlong Surgery
TABLE OF CONTENT     
Dr. Mahesha, V. , Sri. Naveen, G. V. Commerce
Mahesha. V, Manu. H Commerce
Usha Mohan Nair, Dr. Sunita Magre Education
Dr. Lalitha Rosali Management
Kshama Mumbai Economics
Pallavi Pandey, Dr Bilal Mustafa Khan, Dr Harish Singla Management
Shree Meenakshi. K Engineering
Nasser Salim Ali Al Shekaili Education
Nitin Wakchaure, Ravinder Malhotra, Udita Chaudhary, Dilip Deokar Veterinary Science
Melise Maia Ribeiro Education