Volume : XI, Issue : VII, July - 2022

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr Digvijay Singh ENT
Radha Kumari, Vineeta Baxla, Manoj Kumar, Ashok Kumar Sharma, Praveen Kumar, Sourav Kumar Tripathy, Kalyani Shrikant Pawar Medical Microbiology
Dr. Radheshyam D Pache, Dr. Sandip T Chaudhari, Dr. Priyanka B Patil General Medicine
Dr. Krithica A M, Dr. Moosabba M S General Surgery
Radhika T M, Narayana Murthy C, Ruhi Salma Naagar Pathology
Pamitha Elizabath Baby, Dr. Sr. Tresa Anto Nursing
Dr. Sanjay Dhurve, Dr. Pratik Taksale Ayurveda
Kwok Wan Yeung, Jih Teng Lee Radiology
Pooja Kesharwani, Shubha Akadas Physiotherapy
Reena Kumari, Nidhi Bedi, Lakshay Rana, Antan George, Pankaj Abrol Paediatrics
TABLE OF CONTENT     
Preeti Bhagwanrao Jamdhade, Dr. Laxmikant H. Kamble Life Sciences
Ipsita Das, Dr. Vindeshwari Pawar Education
K Pusphanjali, G Vijaya Lakshmi Statistics
Dr. Pratim Barua, Mr. Sandeep Bhuyan Management
Shailendra Prasad Mishra, Diptipriya Sethi, Prem Ranjan Rauta, Pramod Kumar Satapathy, Priyabrat Mohapatra Chemistry
Dr. Jasraj Kaur, Bagga Singh Education
Ritvik Sehgal, Dr. Rachin Suri, Dr. Shikha Singh Economics
Gurleen Kaur, Dr. Jagjit Singh Education
Asawari M. Kulkarni, Laxmikant H. Kamble Life Sciences
Debanuj Khound, Dr. Bipasha Chetiya Barua Marketing