Volume : XII, Issue : VII, July - 2023

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. Bavithra K Obstetrics & Gynaecology
Dr. Drashti Shah, Dr Nimisha Desai, Dr Saurabh N Shah, Dr. Sandip H. Shah Psychiatry
Reema Bhushan, Prakriti Gupta, Aakash Mehra, Sudha Iyengar Transfusion Medicine
Dr. Suman Kar, Dr. Barnali Mandal Misra , Dr. Parthasarathi Mondal, Dr. Debjyoti Karmakar Dental Science
Naved Farid Ansari Orthopaedics
Dr. Bhawna Parmar, Dr. Garvita Khandelwal, Dr. Deepika Chouhan, Dr. Bimalesh Ojha Opthalmology
Dr Himanshu Chauhan, Dr Sandip H Shah, Dr Dipti Joshi Geriatric Health
Dr. Diksha Verma, Dr. Savitri Sharma, Dr. Monika Rahar Obstetrics & Gynaecology
Dr Sharath D. V, Dr Nischith Dsouza, Dr Mujeeburahiman, Dr Altaf Khan Urology
Ms Neha Chaurasia Nursing
TABLE OF CONTENT     
Santhi Pon Indira. Y. S. , Roselin Rajathi L. Biological Science
Rasika Dighde, Dr. Mahesh Abale Commerce
Paromita Mukherjee, Sanchita Saha Management
Prof. Dhruva B. Jyothi Sociology
Smt J. P. Walvekar Commerce
Mr. Ishwar Singh History
Dr. Prem Singh Geography
Dr. Angshuman Sheth Education
Sc. Mateus Toledo Da Silveira Le O, Petr Iakovlevitch Ekel, Matheus Pereira Liborio Management
Malini Nair, J. Anitha Menon, Taonaziso Chowa Management