Volume : IV, Issue : VI, June - 2015

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Mahendrakumar Dubey, Dr. Zankhana Sheth Medical Science
Dr Sujata S Giriyan, Dr Ganesh B D Medical Science
Naveen Khargekar, Vandana Khargekar, Poonam Shingade, Vikrant Pagar Medical Science
Dr Prashant J Salve, Dr Anil Richwal, Dr. Nandita Gupta Medical Science
Ogbonna Okorie, Ifeoma Ekenna, Adah Uruemu Medical Science
Manpreet Kaur, Sandeep Kumar, Smati Sambyal, Jaspreet Vij Medical Science
Angel Rajakumari . G Medical Science
Jinwen Zhang, Chunhai Du, Jie Zhang Medical Science
Beena Joseph, Rev. Angelline Sr. Aileen Mathias Medical Science
Dr. Avik Bhattacharyya, Dr. Jiyon Sen, Dr. Madhushree Naskar, Dr. Sandipan Mukherjee Radiology
TABLE OF CONTENT
Aashka Devmurari Arts
Dr Sanjay Sharma Chemistry
K. P. Patel Chemistry
Raghunath Sahoo Economics
Claudia Ribeiro Pereira Nunes Economics
S. Senthilselvam, Dr. G. Subramonian. , Education
Harshvardhan Singh, Dr. Manju Gera Education
Pooja Rajput, Kratikakumari, Ranjeet Kaur Satsangi Education
Dr. Sarita, Sonia Education
C. M. Noorjahan, D. Rohini Zoology