Volume : X, Issue : VI, June - 2021

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Rahul Agarwal, Pawan Kumar Rawat, Yogesh Ahuja, Irshad Ahmad Ganie, Pankaj Singh, Arpit Vishnoi Orthopaedics
Dr Shweta S Hattarkar Pulmonary Medicine
Sonal Sogani, Suman Jain Biochemistry
Dr Aditya R Nalawade Radio Diagnosis
Dr. Amaresh Kumar Ram, Dr. Rohit Amar Orthopaedics
Dr. Anindita Kurmi, Dr. Purnima Rajkhowa Microbiology
Dr. Abdul Rahim Rehan, Dr. Vanlalthiamsangi, Dr. Sujatha Rani Biochemistry
Dr Abhiman Singh Physiotherapy
Dr Dinesh Chandra Sawaiyan, Dr Rabindra Kumar Singh, Dr Stephen Xess Pathology
Dr. Foram R. Kayastha, Dr. Mittal B. Bhabhor, Dr. Yash B. Parmar, Dr. Megha S. Patel Gynecology
TABLE OF CONTENT     
Heera K. S. , Arjunan N. K Education
Bharati Grace Ebenezer Peters, Dr. Usha Tiwari Management
Dr. Maitreya N. Acharya Statistics
Mr. Thirumalesha Babu T R Sociology
Raju Sake Statistics
Huey Ndash Hong Hsieh, Hung Ndash Yi Yang, Kuang Ndash Ye Chu, Chao Ndash Tsung Hsiao Management
Ms. Aarti Dhanrajani, Prof. Sanjiv Mittal Management
Bharat Patil, Nerita Patil Commerce
Arunakumari S English
Ms. Darshana Rawal, Dr. Vishal Gupta Earth Science