Volume : VI, Issue : III, March - 2017

Feedback
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Balbir Singh Pachar, Sanjay Beniwal, Geeta, Pintoo Nahata Medical Science
Dr Jayshree Mulik, Dr Priya Pratapan, Dr Nilesh Agrawal Obstetrics & Gynaecology
Das Palash, Sarkar Kumaresh Chandra, Chattopadhyay Partha, Joardar Gautam Kumar Medicine
Mr. Amey Mohan Khande, Mr. Mangesh Vilinikaran Jabade Nursing
Masood Ahmad Khan, Sandip M. Parmar, Gaurav Panwar, Meenu Chaudhary ENT
Dr. Hemant Deshpande, Dr. Chandrakant Madkar, Nupoor Kale, Umesh Sable, Anuja Bobe Gynaecology
Dr. M. S. Sornam, Dr. P. Vairamala, Dr. R. Priya, S. Padmanaban Gynaecology
Dr. Iffat Hussain, Dr. Abhay Gursale RADIOLOGY
Paliwal V, Desai R, Jodha Bs Gynaecology
Dr Masood Ahmad Khan, Dr Sandip M. Parmar, Dr Pushkar Khare, Dr Meenu Chaudhary ENT
TABLE OF CONTENT
Dharmendra Singh, Dr. Vivek Kumar Sigh Education
Dr. Neeraj Kumar Singh, Maira Singh MANAGEMENT
Shiny. P, Dr. N. Junior Sundresh Surgery
Dr. Vindeshwari Pawar, Rishikesh Bahadur Education
Dr. Y. Chakradhara Singh, C. Arundhathi Bai Education
Ms. Seema Kumari Gupta Management
Amit Yadav, Prof. Bina Patel Engineering
Riddhi Gupta, Dr. Sarmistha Chakrabarti, Dr. Suniti Ghosh Chatterji , Dr. Debarshi Jana Home Science
M. Yazhini Prabha, M. R. Rajan, V. Keerthika Biological Science
Rajeev Yadav, Mrs. Susmita Mishra Education