Volume : VI, Issue : III, March - 2017

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr Archana Vaidya, Dr Priya Ishwar Besekar, Dr Amrusha Raipure Anaesthesiology
Vd. Prerana P. Jawale Ayurveda
Dr Masood Ahmad Khan, Dr Sandip M. Parmar, Dr Pushkar Khare, Dr Meenu Chaudhary Ent
Masood Ahmad Khan, Sandip M. Parmar, Gaurav Panwar, Meenu Chaudhary Ent
Priyanka Suhag, Sriram Gopal, Abhishek Chandavarkar, Charu Srivastava, Shilpa Chhabra Gynaecology
Paliwal V, Desai R, Jodha Bs Gynaecology
Dr. M. S. Sornam, Dr. P. Vairamala, Dr. R. Priya, S. Padmanaban Gynaecology
Dr Kanchan N G, Dr Prof. Arun Joshi, Dr Prof. S R Saxena, Dr Makrand Singh, Dr Paramjeet Singh, Dr Shanki Goyal Medicine
Dr. Mrs Rupali Baruah, Dr. Dhrubajyoti Choudhury, Dr. Mrs Jutika Ojah Medicine
Dr. Iffat Hussain, Dr. Abhay Gursale Radiology
TABLE OF CONTENT
Dr. Jyoti H. Lahoti Commerce
Dr. Jarrar Ahmad, Ruchi Bajpai Education
Dr. Vindeshwari Pawar, Rishikesh Bahadur Education
Dr. S. K. Upadhyay, Raino Education
Prachi Sharma, Prof. Bina Patel Engineering
Dr. T. Srinivas, Dr. V. Tulasi Das Management
Krishna Murthy Inumula, Anupama Tadamarla Management
Sudhir Rajdhar Patil Management
Dr R. K. Bishnoi, Dr Rakeshjora, Dr Pramod Sharma, Dr Jitendra Kumar Jain Pediatrics
Qusay Adnan Abbas Physics