Volume : II, Issue : V, May - 2013

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. Jignesh K. Parmar, Dr. Shamim Sheikh, Dr. Praksh Vidja Medical Science
Milagros Bernal, Dyego Leandro Bezerra De Souza, Francisco Jos G Mez, Germ N Jorge G Mez Medical Science
Rita Narayanan, B. Suresh Subramonian, T. R. Pugazhenthi Medical Science
Sedigheh Soleimani, Shahnaz Khaghani, Narjes Ardestani, Parastoo Asa, Azar Shams, Hoda Boushehri, Hossein Mirmiranpour Medical Science
Dr. Manohar Lal Bhatia, Dr. Pushpawati Jain, Dr. Mushtaq Ahmad, Dr. Vijay Vasant Moghe, Dr. Z. Y. Khan Medical Science
Amrit Lal Bairwa, Mahaveer Singh Pawaria, Ambar Bhatnagar, Sunita Khandelwal Medical Science
Pankaj Kumar Verma, Pawan Kumar Jha, Rajeev Kumar Singh Medical Science
Basavaraj Kf, A U Madihalli Medical Science
Shalini P, Smitapadma Mohanty Pharma
TABLE OF CONTENT     
Dr. Gaurav Malpani Accountancy
P. Balaji, G. Sampath Kumar, S. Siva, P. Akash Kumar Botany
V. Sreeram, M. V. Basaveswara Rao, Srinivasa Rao Karumuri Chemistry
K. V. Prabhakara Commerce
Meena Jivrajbhai Makwana Commerce
Varam Krishna Veni, Prof. M. Venkaterswarlu Commerce
Dr. C Venkateswarlul, Dr. Morusu Siva Sankar Commerce
Dr. C Venkateswarlu, Dr. Morusu Siva Sankar Commerce
Dr. C Venkateswarlu, Dr. Morusu Siva Sankar Commerce
Vandana Hooda, Amandeep Kaur Hundal Commerce