Volume : V, Issue : V, May - 2016

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. Nisha Gajbhiye, Dr. K. K. Gour, Dr. S. K. Shrivastava Anatomy
Dr. D. H. Gopalan, Mrs. M. Vani, Dr. V. Vijayaraghavan Anatomy
Dr. K. Krishna Sharma, Dr. Udayakumara . K, Dr. Thirumaleshwara Prasada H Medical Science
Miss Trusha Sharat Kolke, Dr. S. A. Pratinidhi, Dr. M. K. Behera Medical Science
Dinesh Kumar, Naveen K Goel, Meenu Kalia, M K Sharma Medical Science
Dr. Mihir Desai, Dr Shivanand Bandekar, Dr Nandini Padte Medical Science
Dr J S Meena, Dr Bhavishya Rathore, Abhishek Sahai, Dr Mahesh Gupta Medical Science
Mrs. Divya Patel, Mr. Ravindra H N Medical Science
Mrs. Monali J. Dave, Mr. Ravindra H. N. Medical Science
Dr. Madhukar Rajaram Wagh, Dr. Jagdish Dave Medical Science
TABLE OF CONTENT
Manish Sirhindi, N. S. Johal Botany
Dr. Mehul. P. Desai Commerce
Faraz Farooq Education
Tanveer Asif Zerdi, Shaik Mohammed Athar, Shaik Abdul Mujeeb, Mohd Haroon, Tazeem Acirc Euro Ldquo Ul Acirc Euro Ldquo Haq Zerdi Engineering
Tanveer Asif Zerdi, Md. Azeemuddin, Mr. Mahesh Gokale, Mr. Rahul Matkate Engineering
Ar. Honey Jalali, Prof. S. K Gupta Engineering
Dr. N. Manicka Mahesh, R. Venkateshwaran Management
Deepmala Singh Management
S. Shankarii, Dr. E. Muthukumar Management
Mrs. Pratibha Jenifer Andrade, Dr. Manitha D Shah Management