Volume : V, Issue : V, May - 2016

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Ms. Chintal A. Purohit, Mr. Suresh V. Medical Science
Dr. Amanpreet Singh, Dr. Subhash Goyal Medical Science
Dr. Ashish R. Sharma, Dr. Hitendra K. Desai Medical Science
Dr. Madhukar Rajaram Wagh, Dr. Jagdish Dave Medical Science
Dr. Mihir Desai, Dr Shivanand Bandekar, Dr Nandini Padte Medical Science
Mrs. Monali J. Dave, Mr. Ravindra H. N. Medical Science
Dr . Shamendra Kumar, Dr. Vijay Kumar Meena, Dr. Rajkumar Jain Medical Science
Govindarajalu Ganesan Medical Science
Mohammad Shameem, Asrar Ahmad, Nabeela, Nazish Fatima, Mohammad Saad Medical Science
Mrs Bhoomika Patel, Mr Suresh V Medical Science
TABLE OF CONTENT
Pratap Singh, U. N. Tripathi, A. K. Srivastava Chemistry
Mrs. S. Santhini, Mrs. G. Meena Priya Commerce
H. Coskun Cel Auml Deg K, Aziz Ilhan Education
Vivek Kumar, Manoj Kumar, Sanjeev Kr Soni, Kuldeep Pathak Engineering
Ar. Honey Jalali, Prof. S. K Gupta Engineering
Tanveer Asif Zerdi, Mohd Minhajuddin, Mohammed Firasat Waseem, Md Yusuf, Mehreen Naaz Zerdi Engineering
Arun Kohli Management
Dr. S. Rajamohan, S. Shyam Sundar Management
Mr. Sai Kalyan Kumar Sarvepalli, Dr. N. R. Mohan Prakash Management
N. Chobitkar, V. Meshram, K. K. Singh Social Science