Volume : V, Issue : V, May - 2016

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Nandlal Prajapati, Avinash Desousa Medical Science
Gitali Devi, Balmiki Datta, Kaberee Bhuyan Medhi, Rashmi Rekha Goswami, Dipankar Baruah Medical Science
Kathulapali Krishna, Varun Kumar B. , Ram Prasad E. , Soudararajan P. Medical Science
Chandra Ramesh, Shekhawat Nitesh Kanwar, Shekhawat Usha, Mittal Prem Lata Medical Science
Dr. P Ravi Chandra Varma, Dr. Swarna Latha . G, Medical Science
Dr. Siddharth Sonwane, Dr. Shweta Rk, Dr. B. Sunil Kumar Medical Science
Dr. Ashish R. Sharma, Dr. Hitendra K. Desai Medical Science
Dr. B. K. Guha, Dr. P. C. Jain, Dr. K. K. Gour Medical Science
Dr. Sarada N. , Dr. Manthan Patel Medical Science
Dr Kishor Ingole, Dr Suwarna Pawar, Dr N. K. Shaikh, Dr Rebecca Lalngaihzuali. Microbiology
TABLE OF CONTENT
Dr. Sudhansu Sekhar Nayak, Mr. Prasanta Mahapatra Commerce
Cma. Dr. Jeelanbasha. V Commerce
J. Jayaprakash, Dr. R. Saravanan Economics
Dr. Mrs. Parveen Sharma Education
Tanveer Asif Zerdi, Afroz Ahamad, Tanviralam Mistry, Shoaib Hatif Ahmed, Tazeem Acirc Euro Ldquo Ul Acirc Euro Ldquo Haq Zerdi Engineering
Tanveer Asif Zerdi, Md. Azeemuddin, Mr. Mahesh Gokale, Mr. Rahul Matkate Engineering
Tanveer Asif Zerdi, Syed Aftab Hussain, Mohammed Ali, Md Haroon, Mehreen Naaz Zerdi Engineering
Dr. Ananadrao S. Patil Geography
Mr. Guruprasada Rao S R Management
Roshini Philip, Dr. V. Shanthaamani Management