Volume : VI, Issue : V, May - 2017

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. Rashmi Rajkakati, Dr. Saraju Medhi, Dr. Reena Kouli, Dr. Dipak Kumar Sarma, Dr. Pratim Gupta Biochemistry
Dr. S. P. Rao, Dr. R. K. Kalpana, Dr. S. Vaishali Ent
Neeharika Shah Medical Science
Dr. Sugeeth. M. T, Dr. Kamalasanan. C. G, Dr. Udayabhaskaran. V Medical Science
Dr. Akshay Bora, Dr. Meenakshi Yeola Pate , Dr. Rohit Upadhay, Dr. Dilip Gode, Dr. Suhas Jaju Medical Science
Dr. M Suresh Babu, Dr. Mujeeb Nasrulla, Dr. Pratibha Periera, Dr. Ananthu Sobhanan Medicine
Annada Sankar Mohes, Kausik Chatterjee, Keya Pradhan, Siddhartha Sankar Dash, L Nilachandra Singh, Akoijam Joy Singh Medicine
Ananthu Sobhanan, Dr. M Suresh Babu, Dr. Pratibha Periera, Dr. Praveen Kulkarni Medicine
Ms. Sonia Behera Nursing
Dr. Sahil N. Shah, Dr. Dharita S. Shah, Dr. Darshini R. Patel, Dr. Hardik G. Rabari Radiology
TABLE OF CONTENT
Mudiar Rinky, Jangam Marmika, Dhodi Dharmisha, Chaudhari Leena Botany
Dr. R. Rajesh Commerce
C. R. Subudhi, Tapas Kumar Swain, Abinash Pradhan Engineering
Mrs. K. Karpagambigai Management
Dr. Navjyot Raval, Ms. Dhara Mansatta Management
Millicent Serena A, Dr. D. Ramkumar Management
Dr. Jayati Bahuguna, Dr. Jagiri Narotham Rao, Dr Nilakantam Sathish Raju Management
Dr. K. Sudhakar, B. Swetha Management
Dr. Prashanth N Dixit, Dr. Vijaynath Itagi Physiology
Dr. Boni. Tatarao, Dr. Akkidas. Suvarchala Surgery