Volume : VI, Issue : V, May - 2017

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. Kishore Kumar Jacob, Dr. Prashant V Solanke, Dr. N. Rajendran, Dr. P. S. Indrapal, Dr A. Vinolin Maria Sebastina, Dr. N. Vignesh, Crri Community Medicine
Dr Shilpa Shivanand, Dr Senthil Rajan, Dr Savita S, Dr Rithesh K Dental Science
Dr. S. Vaishali, Dr. S. P. Rao, Dr. C. Rachana, Dr. R. K. Kalpana Ent
Dr. Shailesh Kumar, Dr. Deepak Mishra Forensic Science
Gupta Sonika, Hak Jyoti, Gupta Vikrant, Hak Anjali Gynaecology
Dr Sowmiya, Dr S Suganthi Medical Science
Neeharika Shah Medical Science
Dr. Sugeeth. M. T, Dr. Kamalasanan. C. G, Dr. Udayabhaskaran. V Medical Science
Dr. A Srilakshmi, A Sudha Rani Obstetrics & Gynecology
Samia Aboushoushah, Naushad Ali, Sarah Hagi, Mawya Khafaji Radiology
TABLE OF CONTENT
Sarika Chhabria Talreja Chemistry
Prof. Kamlesh M. Pandya Law
S. M. Shariq Abbas, Dr. Vinay Kant Management
K. Priya Management
Mrs. A. Jagadhambal Management
Manjushree Nayak, Kalyani Hazra, Sanjiv Dung Dung, Subrat Kumar Rout, Thitta Mohanty Pathology
Dr Navanita Das, Dr Sarat Das Pathology
Anand K. Agarwal, Ashish Verma Pediatrics
Amitabh Ranjan, Alka Singh, Arun Kumar Thakur Pediatrics
Shivagangamma B. Danappagoudra, Vidyashri C. Halakerimath Social Science