Volume : VIII, Issue : V, May - 2019

Feedback
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Chhaya Verma, Raveena Kini, Sujata Yardi, Vinita Puri Physiotherapy
Dr. Prasanta Dihingia, Dr. Debarun Choudhury, Dr. Sreemanta Madhab Baruah, Dr. Tridip Kr. Das, Dr. Chayanika Dutta General Medicine
Dr. K. K. Bora, Dr. Manisha Bajoria Ent
Dr. Gajendra Prasad Gupta, Dr Sanjay Kumar Dubey Medicine
Dr Anjana Mittal, Dr. Shweta Sharma Pathology
Dr Kayalvizhi K B, Dr Kalaivani Nadar, Dr L Parthasarathy, Da, Poovarasu Anaesthesiology
Dr. Md Rashid Taj, Dr. Khalda Nasreen General Medicine
Dr Pradeep. C, Dr Nivedita Bm Community Medicine
Dr. Shweta Shrivastava, Dr. Dwijendra Nath, Dr. Rajesh Gaur, Dr. Shruti Singh Pathology
N. Swapna Priya, K. Veera Kishore Kumar Reddy, Harshini Togaru, R. Venketsubramaniyan, Sonia Bai. J. K, Goutham. P Dental Science
TABLE OF CONTENT
Narendra Yadav Health Education
Sangita Gayen, Dr. Amit Banerjee Physical Education
Smita B. Pillai, Bhavita Chavan Zoology
Dr. N. Priyadharshini, Ms. S. Divya Commerce
E. Saraladevi, Dr. S. Chandramohan Management
Dr. B. Venkata Ramudu, P. Adisekhara Reddy Statistics
Manish L, Mruthunjai H, Namith P J, Pooja M S, Poornima Kamatagi Engineering
Shree Sai Preetham Garaga, Shravani Yadav, Sowjanya C. R, Vijay Pattar, Poornima Kamatagi Engineering
Pratisha Padmasri Deka Education
Dr. Delli Kumar Koti, Thokala. Devi Management