Volume : VIII, Issue : V, May - 2019

Feedback
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Balbir Singh Pachar, Sanjay Beniwal, Geeta, Pintoo Nahata Medical Science
Dr Jayshree Mulik, Dr Priya Pratapan, Dr Nilesh Agrawal Obstetrics & Gynaecology
Das Palash, Sarkar Kumaresh Chandra, Chattopadhyay Partha, Joardar Gautam Kumar Medicine
Mr. Amey Mohan Khande, Mr. Mangesh Vilinikaran Jabade Nursing
Dr. Iffat Hussain, Dr. Abhay Gursale Radiology
Dr Darshana Rathod, Dr Anuja Gharat, Dr Girish Surlikar Ophthalmology
Dr Juthikaa A Deherkar, Dr Shailendra Tiwari General Surgery
Dr. Jagruti Kalola, Dr. Anjanatrivedi, Dr. Manish Yadav, Dr. Krushnadas Radadiya Radiology
Dr. Priyanka Patkar, Dr. Sonal Muley Ophthalmology
Dr. K. Sunitha, Dr. M. Radha, Sweetlin Subathra. M Medical Science
TABLE OF CONTENT
Dr. Prasanta Dihingia, Dr. Debarun Choudhury, Dr. Sreemanta Madhab Baruah, Dr. Tridip Kr. Das, Dr. Chayanika Dutta General Medicine
Dr. K. K. Bora, Dr. Manisha Bajoria Ent
Dr Kayalvizhi K B, Dr Kalaivani Nadar, Dr L Parthasarathy, Da, Poovarasu Anaesthesiology
Dr. Md Rashid Taj, Dr. Khalda Nasreen General Medicine
Dr Pradeep. C, Dr Nivedita Bm Community Medicine
N. Swapna Priya, K. Veera Kishore Kumar Reddy, Harshini Togaru, R. Venketsubramaniyan, Sonia Bai. J. K, Goutham. P Dental Science
Narendra Yadav Health Education
Sangita Gayen, Dr. Amit Banerjee Physical Education
Smita B. Pillai, Bhavita Chavan Zoology
Dr. N. Priyadharshini, Ms. S. Divya Commerce