Volume : XII, Issue : V, May - 2023

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. Jinu Sekhar S, Dr. Jamunadevi Chandramouli Ayurveda
Ms. Muneeswari Jeyachandran, Mrs. Subasri Dinesh, Dr. Susila Nursing
Dr. Mitalkumari Baria, Dr. Nisha Raval Pathology
Asma Habib Pulmonary Medicine
Dr Neha M, Dr Rupashree S, Dr Geethalakshmi U, Dr Pradeep Kumar L, Dr Ramesh Babu K Pathology
Dr. Amlan Baruah, Dr. Basanta Sonowal, Dr. Sarat Das Pathology
Dr. Chandra Mukhi Gupta, Dr. Vijaya Goswami, Dr. Parul, Dr. C. P. Sharma Medical Science
Dr. Kalpana Sharma, Dr. Uma Roy, Dr. Sruthy Sridharan Otorhinolaryngology
Dr Eblow Choudhary Pulmonary Medicine
Dr Surbhi Godha, Dr Yamini Gupta, Dr Jagram Verma, Dr Rakhi Kaushik, Dr Sanju Surage, Dr Shivanshu Gupta, Dr Anchal Jain, Dr Indraprakash Prajapati Otorhinolaryngology
TABLE OF CONTENT     
Sheenu G S, Dr. Issac Paul, Dr. Geetha Gopinath Education
Pooja Godara, Elizabeth Robin, Mammen Daniel Science
Dr. Iswar Patel, Dr. Priyaranjan Das Education
Dr. Divya. B. S Economics
Ms. Megha Y. Bhatt, Dr. Chitralekha H. Dhadhal Commerce
Nilay Singh Law
Pearl Devar, Dr. Lokesh L Psychology
Ms. N. Kavishree, Shrija N Marketing
Tejaswini Bajpai, Dr. Arpita Kapoor Law
Dr. P. Pavithra, Snegha. A Accountancy