Volume : V, Issue : XI, November - 2016

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. Gayatri Tadwalkar, Dr. Amol Pingle, Dr. Akshay Bahe, Dr. Tushar Patil Anaesthesiology
Dhamne V. M, Sabnis A. S Anatomy
Dr. Lovina Neil Anesthesiology
Chandan Gupta, Deepak Passi, Prachi Singh, Pramod Kumar Yadav, Sujeet Rai, Musharib Ahmed Dental Science
Dr K C Vignesh, Dr M Arul Pari, Dr I Jaiganesh, Dr Joyson Moses Dental Science
Dr Reema Mukherjee, Dr Dharmendra Kumar, Dr Vk Sashindran Medicine
Dr. Suwarna Dangore Acirc Euro Ldquo Khasbage Medicine
Vandana Kohli, Shilpa Taneja Mittal Ophthalmology
Dr. Bratin Manna Ophthalmology
Vijay K Sharma, Santosh Kumar, Sagarika Patyal Ophthalmology
TABLE OF CONTENT
Dr. Alpana Tyagi, Dr. Hyacinth Highland, Dr. Rajula T Biological Science
A. Krishnan, P. S. Sharavanan Botany
Vijayaraj Chellaiyan, Senguttuvan Swaminathan Chemistry
Naeema Mohamed Kutty, Noora Mohamed Kutty Computer Science
A. Pio Albina Education
Dr. Sudhir H. Tandel Education
K. Karthick, Dr. K. Chandrasekar Management
M. Nisa, Dr. P. Poongodi Management
Dr. Tarique Zaryab Social Science
Dr. Sk. Ameen Saheb, Dr. N. Ch. Bhatra Charyulu Statistics