Volume : V, Issue : XI, November - 2016

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. Gayatri Tadwalkar, Dr. Amol Pingle, Dr. Akshay Bahe, Dr. Tushar Patil Anaesthesiology
Dr Rahul Jadhav, Dr Nilesh Jawe, Dr Laxmikant Pamaptwar, Dr Ujjawala Khairmode Anesthesiology
Dr. Nilima J. Gupta, Dr. Sunita Girish, Dr. Ajay Chandanwale, Dr. Rajesh B. Chaugule Biochemistry
Dr. Anjali G Bhoyar, Dr. Sumant Saoji, Dr Abhishek Jain Dental Science
Chandan Gupta, Deepak Passi, Prachi Singh, Pramod Kumar Yadav, Sujeet Rai, Musharib Ahmed Dental Science
Vibha Verma, Harneet Narula, Kartar Singh, Amit Mittal, Samita Singal, Rikki Singal Gastroenterology
Dr. Swati Gupta, Dr. Venkatraman Sreenivasan, Dr. Sumit Goel Medicine
Karthiga L, Kalpana Devi V, Ananthi B, Sopia Abigail R, Kalavathy Victor Microbiology
Dr. Bratin Manna Ophthalmology
Dr. Sibhithran Rajakumar, Dr. Ramesh Kumar Rudrappa Radiology
TABLE OF CONTENT
Sandhya Chaudhary Chemistry
Dr S Saravanan Economics
Dr. Mandeep Khalsa, Sheetal Sonkar Education
Devaki T C, Dr. Umme Kulsum Education
Dr. Sudhir H. Tandel Education
A. Pio Albina Education
Dr. K. Latha, Dr. K. Srinivasulu, Dr. K. V. Sucharitha, Dr. S. Avinash Home Science
Dr. D. Sudarsana Murthy Management
S. Bharathram Physical Education
Shabbeer Ahmad Social Science