Volume : VI, Issue : XI, November - 2017

Feedback
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Balbir Singh Pachar, Sanjay Beniwal, Geeta, Pintoo Nahata Medical Science
Dr Jayshree Mulik, Dr Priya Pratapan, Dr Nilesh Agrawal Obstetrics & Gynaecology
Das Palash, Sarkar Kumaresh Chandra, Chattopadhyay Partha, Joardar Gautam Kumar Medicine
Mr. Amey Mohan Khande, Mr. Mangesh Vilinikaran Jabade Nursing
Dr. Iffat Hussain, Dr. Abhay Gursale Radiology
Dr Darshana Rathod, Dr Anuja Gharat, Dr Girish Surlikar Ophthalmology
Dr Juthikaa A Deherkar, Dr Shailendra Tiwari General Surgery
Dr. Jagruti Kalola, Dr. Anjanatrivedi, Dr. Manish Yadav, Dr. Krushnadas Radadiya Radiology
Dr. Priyanka Patkar, Dr. Sonal Muley Ophthalmology
Dr. K. Sunitha, Dr. M. Radha, Sweetlin Subathra. M Medical Science
TABLE OF CONTENT
Suji Sundar Ls, Ps Vidya, Dinesh Roy D Health Science
Verma Kusum, Sharma Asha, Menghani Rekha, Verma Asha Gynecology
Dr Reshmi. V. P, Dr Vinod. K. Nair Obstetrics And Gynaecology
Sandeep N, Dr. H. M. Chandrashekar Management
Dr. I. John Parthiban Physical Education
Mastan Bijalikhan, Dr. A. Mahaboobjan Physical Education
S. Vajeeha Bhanu, Dr. Anuradha. K Social Work
M. Santhi, Dr. P. Niranjan Reddy Management
Dr. Bibhuti Bhusan Mishra, Dr. Badshah Ghosh, Prof. Dr. Sakti Ranjan Mishra Physical Education
Nirmala. A, Dr. A. Radhakrishnan Nair Education