Volume : VI, Issue : XI, November - 2017

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. Chandra Sekhar Mohapatra Pathology
Dr. Bency K. Thomas, Dr. Mathanraj S Medicine
Dr. G. Balaji, Dr. P. Anuradha Surgery
Dr. Jyochnamayi Panda, Dr. Sarika Avasthi, Dr. Asima Das Gynaecology
Shubhangi Yadav Anatomy
Sunakshi Sharma, Dr. N. K. Multani Physiotherapy
Suganthy R Rajakumari, Thirumalai Nambi. T Dermatology
Dr. Shirin Bashir Attar, Dr. Dhangauri Shenvi Physiology
Anjana Rani, Kesavankutty Nayar, Revikumar K G, Veena R Psychiatry
Khaire Prabha B, Dahyalkar Amol A, Sonawane R Paediatrics
TABLE OF CONTENT
Suji Sundar Ls, Ps Vidya, Dinesh Roy D Health Science
Dr Col O. P. Singh, Dr Col K. K. Kaul Gynecology
Verma Kusum, Sharma Asha, Menghani Rekha, Verma Asha Gynecology
Dr Reshmi. V. P, Dr Vinod. K. Nair Obstetrics and Gynaecology
Dr Gurpreet Singh, Dr Iti Gupta Endodontics
Dr. Cherry A. Roy, Dr. Nirali Chauhan, Dr. Rahul Telang, Dr. Samir V. Joshi, Dr. Sadhana J Raut Otorhinolaryngology
Dr Vennela Devarapalli, Dr Prabhakar K, Dr Rakesh Garlapati, Dr Vishwanatha Reddy General Medicine
Dr. P. K. Baghel, Dr. P. K. Tagore, Dr. Anusri Upendran General Medicine
Dr. Surya Kant Choubey, Dr Gotam Pipara, Dr Saurabh Mittal Urology
Sandeep N, Dr. H. M. Chandrashekar Management