Volume : V, Issue : X, October - 2016

Feedback
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Balbir Singh Pachar, Sanjay Beniwal, Geeta, Pintoo Nahata Medical Science
Dr Hebbulse Shivalingaiah Prakash, Dr Ghat Vedamurthy Ravikumar, Dr Suyash Bajoria Medical Science
Dr. Y. Indira, Dr. Chandrasekhar Athikari Medical Science
Dr. Asayas Bosco Chandra Kumar, Dr. M. L. Jagadeesan, Dr. K. V. Maheswaran, Dr. K. Balagurunathan Medical Science
Dr. K. Geetha, Dr. S. Babu Peter Medical Science
Dr Balaji Aironi, Dr Rohit Shahapurkar, Dr Aayush Goyal, Dr Parishwanath Patil Medical Science
Dr Satendra Singh Rajput, Dr Deepika Yadav Medical Science
Dr. Amit Dahiya, Dr. Anil Gupta, Dr. Keshav Chaturvedi Medical Science
Anshu Singh, Jitendra Kumar Kushwaha, Rajni Gupta, Prithvi Kumar Singh, Reetu Verma, Ravi Kumar, Jaishri Bogra, Rajni Kapoor, Abhinav A. Sonkar, Anuradha Nischal Medical Science
Dr. Madhu Velayudhan, Dr. Venugopalan P. G, Dr. Keerthy. S Medical Science
TABLE OF CONTENT
Dharmendra Singh, Dr. Vivek Kumar Sigh Education
Dr. Neeraj Kumar Singh, Maira Singh MANAGEMENT
Dr. Uppugunduri Padmavathi Management
Nandita Chakrabarty, Dr. Sudha A. Social Science
Dr. Meenu Maheshwari Commerce
Sreeram Naresh, G. Haranatha Commerce
Dr. Umender Malik, Satpal Singh Education
Hansa S Patel, Dr. A. O. Kher Home Science
J. Mary Dallfin Bruxella, Dr. J. K. Kanimozhi Computer Science
Dr. Taruna, Mohit Kumar Management