Volume : V, Issue : X, October - 2016

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr Hebbulse Shivalingaiah Prakash, Dr Ghat Vedamurthy Ravikumar, Dr Suyash Bajoria Medical Science
Dr. Y. Indira, Dr. Chandrasekhar Athikari Medical Science
Dr. Asayas Bosco Chandra Kumar, Dr. M. L. Jagadeesan, Dr. K. V. Maheswaran, Dr. K. Balagurunathan Medical Science
Dr. K. Geetha, Dr. S. Babu Peter Medical Science
Dr. Sushil Singh Loitongbam, Dr. A. K. Joy Medical Science
Dr Balaji Aironi, Dr Rohit Shahapurkar, Dr Aayush Goyal, Dr Parishwanath Patil Medical Science
Dr Imran Khan Medical Science
Dr Satendra Singh Rajput, Dr Deepika Yadav Medical Science
Dr. Amit Dahiya, Dr. Anil Gupta, Dr. Keshav Chaturvedi Medical Science
Dr. K. Sreelatha, Dr. Varalakshmi, Prof. T. Jyothirmayi Medical Science
TABLE OF CONTENT     
C. L. Jambhale, S. S. Kolekar Physics
C. L. Jambhale, S. S. Kolekar Physics
Dr. Rekha Soni Education
Dr. Uttam Patel Hindi
D. Thiyagarajan, Dr. D. Senthil Management
A. Pio Albina Education
Dr. Sanjay P Sawant Dessai Economics
Mr Kanchan V Patil, Prof. Dr. A. W. Dhawale Engineering
Arti Sharma, K. K. Sharma, Aarti Devi Zoology
Dr. Rajshree Education