Volume : VI, Issue : X, October - 2017

Feedback
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Balbir Singh Pachar, Sanjay Beniwal, Geeta, Pintoo Nahata Medical Science
Dr Jayshree Mulik, Dr Priya Pratapan, Dr Nilesh Agrawal Obstetrics & Gynaecology
Das Palash, Sarkar Kumaresh Chandra, Chattopadhyay Partha, Joardar Gautam Kumar Medicine
Mr. Amey Mohan Khande, Mr. Mangesh Vilinikaran Jabade Nursing
Dr. Iffat Hussain, Dr. Abhay Gursale Radiology
Dr Darshana Rathod, Dr Anuja Gharat, Dr Girish Surlikar Ophthalmology
Dr Juthikaa A Deherkar, Dr Shailendra Tiwari General Surgery
Dr. Jagruti Kalola, Dr. Anjanatrivedi, Dr. Manish Yadav, Dr. Krushnadas Radadiya Radiology
Dr. Priyanka Patkar, Dr. Sonal Muley Ophthalmology
Dr. K. Sunitha, Dr. M. Radha, Sweetlin Subathra. M Medical Science
TABLE OF CONTENT
Dr. Nithya. M Dermatovenereology
Priyank Kumar Shivam, Dr. Ashim Kumar Bose Education
P. T. Shanmuga Sundari, Dr. M. Vasimalairaja Education
Chanda Kumari Economics
Dr. Y. Chakradhara Singh, C. Arundhathi Bai Education
S. Saravana Kumar, Dr. N. Rajasekar Management
Dr. Narpat Singh Agricultural Science
Jayasree G. , Bhatra Charyulu N. Ch. Statistics
Mr. Annepu Yakanna Economics
N. K. Athawale, M. B. Jagtap Botany