Volume : VI, Issue : X, October - 2017

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. Saiqa Rasool Shah Biochemistry
Dr. P. S. Jikki Kalaiselvi, Dr. G. Thenmozhi, Dr. Shanthi Dhinakaran, Dr. R. Dhivya, Dr Christina Mary P Paul, Dr. G. Manju Gynaecology
Sudhakar Pannarsa, M S Ali, Bibhti P Sinha, Gyan Bhaskar, Deepak Mishra Medical Science
Patel Jyoti, Patel Misha, Patel Priyanka, Patel Swati, Mr. Suresh V, Ms. Bhoomi Nursing
Dr. Mamata Soren, Dr. Arati Behera, Dr. Sudhanshu Sekhar Nath Obstetrics & Gynaecology
Dr. Lubna Rashid, Waseem Jan Shah, Syed Masuma Rizvi Obstetrics & Gynecology
Dr V. Tharanivel, Dr S. Ravikumar Ophthalmology
Dr. Eva Rani Tirkey, Dr. Neha Adlakha, Dr. Shoaib Arshad Ophthalmology
Dr. Abhishek Kumar, Dr. Subhas Soren, Dr. Ashok Kumar Prasad, Dr. Ajay Kumar Bakhla Psychiatry
Kiran Bendria, Mr. Rajeeve Mathew, Mrs. Sonia D Rsquo Souza Psychiatry
TABLE OF CONTENT
Silvia Antonia Brand Aacute N Chemistry
K. Sivagami, Dr. A. Abbas Manthiri Commerce
Dr. Y. Chakradhara Singh, C. Arundhathi Bai Education
P. T. Shanmuga Sundari, Dr. M. Vasimalairaja Education
Kiran. T, N. Jayaramappa, Manjunath. B. N Engineering
C. H. Masur, Dr. S. M. Hurakadli Geography
Dr. Rajeev Kharat Management
R. Karthick, Esther Hepziba. R Management
Dr. Vinitkumar S Kamble Opthalmology
P. Punitha, Dr. A. Mahaboobjan Physical Education