Volume : VI, Issue : X, October - 2017

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr R. Ganesan, Dr T. Kanagarajan, Dr B. Jeyarani Anaesthesiology
Dr Shuchin Mangla, Dr Zara Wani, Dr Meenaxi Sharma Anesthesiology
Dr Omar Mohammad Shafi, Dr Zubair Ahmad Lone, Dr Qurat Ul Ain Batool, Prof Rauf Ahmad Ent
Dr Abhishek Sati, Dr Pankaj Kumar Verma, Dr Sr Kala General Surgery
Sudhakar Pannarsa, M S Ali, Bibhti P Sinha, Gyan Bhaskar, Deepak Mishra Medical Science
Dr Shailendra Kumar Tiwari, Dr A. K. Arya Neonatology
Dr. Eva Rani Tirkey, Dr. Neha Adlakha, Dr. Shoaib Arshad Ophthalmology
Dr V. Tharanivel, Dr S. Ravikumar Ophthalmology
Dr Rakesh Chikhlonde, Dr Prabha Khaire, Dr Rashmi Kachhap, Dr Tejas Mandlecha Paediatrics
Sharma Brijesh Kumar, Gupta Neelkamal Surgery
TABLE OF CONTENT
Athulya V, Dr. M. Ramya Commerce
K. Sivagami, Dr. A. Abbas Manthiri Commerce
Ch. Suresh, Prof. A. Padmavathi Economics
Priyank Kumar Shivam, Dr. Ashim Kumar Bose Education
Rahul Kushwah Journalism
Dr. Sarang D Dave Law
Mr. Harshit Lad Management
Dr. Rajeev Kharat Management
Dr. Muktak Vyas Management
Dr. Padmanabha. B Zoology