Volume : VI, Issue : X, October - 2017

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Abilashini G D, Shanthi Dinakaran, Jikki Kalaiselvi, Spandana Bhavani, G Thenmozhi, G Manju Rahul, N. Navina, Dhivya Ravi Obstetrics and Gynecology
Dr R. Ganesan, Dr T. Kanagarajan, Dr B. Jeyarani Anaesthesiology
Dr. M. G. Vashist, Dr Udipt Shringi, Dr. Manish Verma, Dr. Abhisek, Dr Prabav, Dr. Sanjay Kumar Surgery
Spandana Bhavani, Jikki Kalaiselvi, G Manju Rahul, Abilashini G D, N Navina, M. G. Rafia Banu, R Dhivya Obstetrics & Gynaecology
Dr R R Mund, Dr S. K. Meher Surgery
Dr. Praveena Raman Dental Science
Dr. Gomathi Vadivelu, Dr. Nirankumar Samuel, Dr. J. Muthukumaran, Dr. Praveen Pandian Surgery
Dr. Abhishek Kumar, Dr. Subhas Soren, Dr. Ashok Kumar Prasad, Dr. Ajay Kumar Bakhla Psychiatry
Dr. Sandeep Choudhary, Dr. Arti Tyagi, Dr. Vivek Kumar, Dr. Sandeep Grover Psychiatry
Dr. Jikki Kalaiselvi, Dr. Thenmozhi, Dr. Spandana Bhavani, Dr. Abilashini G D, Dr. Navina N. , Dr . G. Manju Rahul, R. Dhivya, Dr. Rafia Obstetrics & Gynaecology
TABLE OF CONTENT     
Priyank Kumar Shivam, Dr. Ashim Kumar Bose Education
P. T. Shanmuga Sundari, Dr. M. Vasimalairaja Education
Chanda Kumari Economics
Kapil Garg, T. U. Fulzele, A. V. Shukla Management
Dr. Y. Chakradhara Singh, C. Arundhathi Bai Education
Nishant Mohanty Law
Dr. Shivali Agarwal Politcal Science
S. Saravana Kumar, Dr. N. Rajasekar Management
Dr. Alaka Das Education
Ch. Suresh, Prof. A. Padmavathi Economics