Volume : IX, Issue : X, October - 2020

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Vishnu Vardhan Poluru, Kathi Aswani Kishore, Brahmaji Master Parigala Forensic Medicine
Dr. Krushna Chandra Mohapatra, Dr. Nihar Ranjan Tripathy General Medicine
Dr Anjali P. Savargaonkar, Dr. Dipakkumar H. Ruparel, Dr. Uttam Patil Anaesthesiology
Dr. Kalyan Sarma, Dr. Bandana Mahanta, Dr. Prabir Pranjal Das Anesthesiology
Dr. Archana V S, Dr. N. Subhash Babu, Dr. Aswathy. S Ayurveda
Dr. Ravi Kumar Saman, Dr. J. Abdul Gafoor, Dr. Radharani, Dr. B. Suresh, Dr. D. Harinath Radiodiagnosis
Aishwarya Kp, Reshmy Gs Biochemistry
Sheeba Parveen, Manish Samnani Paediatrics
Dr Archana G, Late Dr V N Radhakrishnan, Dr Bindu Pr Ayurveda
Dr. Krishkumar A. Jivani General Medicine
TABLE OF CONTENT     
Mr. Jitendrakumar A Patel, Dr. Rasikbhai Prajapati Management
D. Nikhitha Engineering
Dr. D. Anbugeetha, Ms. B. Nandhini Management
Dr. Mosarrat Malik Commerce
Prabha Kiran Botany
Ashish Singh Management
Prabha Dutta Botany
Sumela Ajmer Geography
Dr. Poongodi. P, Jeganath Rs Tourism
Mrs Shailaja G. Hiremath, Dr Praveen M. Kulkarni, Dr Rohit R. Mutkekar Management