Volume : VII, Issue : IX, September - 2018

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. Kp Singh, Aavrati Rastogi Physical Medicine
Dr. Rajashekara Babu G. , Dr. Nikhil S. , Dr. Chandrashekar M. S. Surgery
Dr Anu Sharma, Dr K. V. Ingole, Dr Abhilasha Belpatre Microbiology
Dr Apurva Mithe, Dr. Sadanand V. Deshpande Ayurveda
Dr Jeetendra Kumar Patra, Dr Bijaya Ku Meher, Dr Pravati Dutta, Dr Rekha Manjhi, Dr Sudarshan Pothal, Dr Narayan Mishra Pulmonary Medicine
Gupta Neelkamal, Sharma Brijesh Kumar Surgery
Dr. Sapuri Sreevani, Dr. Pitta Paramjyothi General Medicine
Dr. Sadanand V Deshpande, Dr. Archana Dilip Munot Ayurveda
Dr Ghanshyam Singh Rathore, Dr Indranarayan Bhardwaz, Dr R. K. Aseri Anaesthesiology
Dr. C. Sunitha, Dr. M. Swarna Latha Gynaecology
TABLE OF CONTENT     
Patnam Mohanrao, Dr. A. Venkata Seshaiah, Prof. B. V. Muralidhar Political Science
Patnam Mohanrao, Dr. A. Venkata Seshaiah, Prof. B. V. Muralidhar Political Science
Dr. Gaonkar Gopalakrishna M Economics
Dr. R. Ganapathi, Mr. N. Marimuthu Commerce
Dr. Kusuma Bhagya Lakshmi Jyothi Biotechnology
Swaha Bhattacharya, Arpita Das, Priyanka Ghosh Psychology
Datta B. Jadhav Social Science
N. Vijay Anand, Dr. P. Thillai Rajan Management
Dr. Geetanjali Singh Economics
Mrs. N. Subathra, Dr. N. Johnson Education