Volume : X, Issue : IX, September - 2021

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Jaskaran Singh, Bhawani Shankar Modi, Kavita Pahuja, Tejendra Singh Anatomy
Dr. Nilesh Mohan, Dr. Vandana Parasar, Dr. Ankita Singh, Dr. Rakhi Kusumesh Ophthalmology
Anisha Tanwar, Bushra Fiza, Bhupesh Medatwal, Rubal Singh, Maheep Sinha Biochemistry
Harish Chandra Arya, Ashok Kumar Medicine
Dr. Sivakumar Sivasubramaniam, Dr. Ambujam Govindasamy, Dr. Kode Leela Sravanthi, Dr. Brindha Pandiyan Dermatology
Dr. Shruti Solanki, Dr. Palak Lakhani, Dr. Jaimin Patel, Dr. Jigna Upadhyay Pathology
Dr. Pooja Ranjan, Dr. Joyeeta Mandal, Dr. Anshu Jamaiyar, Dr. Sunil Kumar Mahto Pathology
Dr. Mohit Desai, Dr. Brajendra Kumar General Medicine
Dr Manju Singh, Dr S N Gole, Dr S L Nirala, Dr T Narasimha Murty General Surgery
Saroj Mandal, Vignesh. R, Sidnath Singh Cardiology
TABLE OF CONTENT     
Amarjyoti Commerce
Dr. Niranjana, Ren Feng Media
Vadarevu Sony, Mamidi Alekhya Home Science
G. V. D. N. Prasad Rao, Dr. P. V. V. Satyanarayana, Dr. D. Suryachandra Rao Management
Mr. Vasani Suresh V. , Dr. Chitralekha H. Dhadhal Commerce
Dailiah Roopha P, Arumugam K, Velraj B Zoology
Dr. A. S Shiralashetti, Mr. Mahesh Hadapad Commerce
Arjun Kumar, Neeraj Yadav, Vijaykant Pandey, Triloksingh P. Bhogal Engineering
Varnam Radhika, Velivelli Vijaya Lakshmi Home Science
Priyank Bharati History