Volume : IV, Issue : I, January - 2015

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. Gaurav Verma Dental Sciences
Dr N. K. Vaghela, Dr Sanket Katara, Dr Aakash Rathod, Dr Divyesh Chaudhary General Surgery
Dr. K. G. Somashekara, Dr. Amrita Suzanne Mathew, Dr. Keshav Pai Medical
R. Rajya Lakshmi, B. V. Rama Reddy, V. Rajani, Ramesh Uppada Medical Science
Mrs. Lakshmi Renganathan Medical Science
Dr. P. Sreedevi, Dr. B. V. Rama Reddy, Dr. P. Satyanarayana Rao, Dr. B. V. V. D. Kiranmayi Medical Science
Ms. Gothoskar Vandan, Dr. Mrs. Smita M. Dharmadhikari, Dr. Mahendra D. Shirsat Medical Science
Gagan Bajaj, Nayana P. Kumar, Shruthy Varghese, Greena Kuriakose, Aiswarya Liz Varghese, Jayashree S. Bhat Medical Sciences
Dr. Dhara R Karelia, Dr. Vishal Niyatra Medicine
Dr. Rajani Valasapalli, Dr. Rajyalakshmi. R, Dr. B. V. Rama Reddy Pathology
TABLE OF CONTENT
M. C. Shivakumar, Dr Venkatesh S Commerce
K. Kumaran, Dr. V. Balaji Commerce
Subhash Singh English literature
Dr. Yoganandan. G, Dr. Saravanan. R Management
Ankit Gandhi, Dr. Ashvin Solanki Management
Dr. Brijesh. N. Chawda PHYSICS
Yamanoorappa V Talavar, Dr. Shashikala. D. J Social Science
Mahesh Anand Goudar, H A Sayeswara, S G Manjunatha Zoology
Dr. P. Venkata Ramana LAW
Ms Tanushri Mukherjee, Dr. Prof S. S. Nathawat Commerce