Volume : II, Issue : IV, April - 2013

Search Article :        
TABLE OF CONTENT     Subject
00
TABLE OF CONTENT     Subject
Manika Das, Sumer Singh, Bhaben Tanti Environment
B. S. Giriyappanavar, R. R. Patil Environment
Dr Manjiri Oke, Dr Milind Borkar, Dr Anne Wilkinson, Dr Amruta Dashputra, Dr Sadhana Mahore, Dr Sushil Pande Medical Sci
Shazia Aman , Shagufta Moin Medical Sci
Renu Chauhan, Jugesh Khanna Medical Sci
Dr. Manjusha A. Dhoble, Dr. Sanjeev M. Chaudh, Dr. Charuhas V. Akre Medical Sci
Devulapally Anuradha Medical Sci
Dr. Kamla H. Mehta, Dr. Seema A. Sharma, Dr. Vijay B. Pandav Medical Sci
Aldrin Anthony Dung Dung, Akhila Kumar Panda, Vachan Jayant Mehta Medical Sci
Suresh Kumar. M, Latha Ravichandran, Dilara. K Medical Sci
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. Jayendra Sinh P Thakor, Dr. Bimal K Joshi Commerce
V. Pradeepa Commerce
Tamanna Kachwala, Sweta V. Parmar, Samuna S. Vhora Computer Sci
S. Mahima, T. P. Ragi Economics
Dr. Subodh Kumar Education
Sai Sandeep. K, P. Vijay Kumar Engineering
B. Sudha Finance
Premlata Swarnakar Geography
Aparna Praabhu, Dr R Jayam Hrm
Mr. Hasan Miyan Library Sci