Volume : IV, Issue : XII, December - 2015

Search Article :        
TABLE OF CONTENT     Subject
00
TABLE OF CONTENT     Subject
Andrea Brigita Blaga Environmental Science
Majithia Vanesha, Gosai Miteshpuri, Dave Payal Medical Microbiology
Dr. Gosai Jigarkumar, Dr. Doctor Tarlika Medical Science
Dr Anil H T, Dr. Ganga. J. Kamath, Dr Manita Gauri Medical Science
Dr. Khushbu Chaudhari, Dr. Bela Shah, Dr. Dhara Gosai Medical Science
Munawwar Gauri, Tanzeel Ahmed, Mohammad Shahid Khan, S Javed Ali Medical Science
Dr. Shitanshushekhar M. Sharma, Dr. Nina M. Shah, Dr. Parth R. Dalal Medical Science
Dr. Prafull B. Mishra, Dr. Shitanshushekhar M. Sharma, Dr. Ashu Jain, Dr. Nina. M. Shah, Dr. P. R. Dalal Medical Science
Dr. Sashidhar Reddy B, Dr. Dr. N. Rajesh Medical Science
V. Vinoth Kumar, N. Hema Shenbagam Microbiology
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. S. Hariharan, Dr. N. Selvakumar Commerce
Dr. A. Venkatachalam, M. Karthikeyan Commerce
Kaskatayeva Bahytkul Rahimzhanovna, A. B. Kokazhaeva, Z. M. Toleuhanova, A. U. Dauletkulova Education
Arwa Ahmed Abdo Qasem, Dr. G. Viswanathappa Education
Merline. G Engineering
Deepesh Bhardwaj Engineering
Vidya V. Anawal, P. Narayanaswamy, Yallesh Kumar H. S. Horticulture
Dr. Jyoti Dharm Law
Mrs. R. Kamala Saranya, Dr. S. Duraisamy Management
Dharmendra Singh, Ankit Jaiswal Physical Education