Volume : X, Issue : XII, December - 2021

Search Article :        
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. Monal Ramani, Dr. Saravanan V Kandasamy, Dr. Dhriti Patel, Dr. Sukanksha Goley Anaesthesiology
Dr. Gaurav Kumar, Dr. Pramod Kumar Sinha, Dr. Jawed Akhtar, Dr. Deepak Kumar, Dr. Manoj Kumar Anaesthesiology
Dr. Vijay Shekhar Kumar, Dr. Vineeta Laxmi, Dr. Umesh Prasad Sinha Anatomy
Shilpa Rani, Rahul Sharma, Devesh Kumar Sharma, Dr. Shiv Kumar, Bharti Pareek, Chitransha Dhakarey Anatomy
Dr. Pallavi Sahay, Dr. M. C. Verma, Dr. Amit Kumar Prasad, Dr. S. K. Karn Anatomy
Dr. Kumari Nutan Das Biochemistry
Dr. Kumari Nutan Das Biochemistry
Dr Shraddha Mishra, Dr Anuradha P Dentistry
Dr. Jay Prakash Rangi, Dr. Hari Om Bairwa General Surgery
Shailja, Ms. Amandeep Kaur, Dr. Atma Ram Bansal Neurology
Subhasankari G. , Priyanka Thakur Nursing Science
Upadhyay Animesh, Yadav Gs Obstetrics & Gynaecology
Dr. Swata Mishra, Dr. Sangeeta Sinha, Dr. Sujata Kumari Obstetrics & Gynaecology
Dr. Priti Kumari, Dr. Anupama Sinha, Dr. Shashikar Obstetrics & Gynaecology
Dr Vijendra Kumawat, Dr Rakesh Chand Meena, Dr Ratan L Dayma Orthopaedics
Dr. Pappu Kumar, Dr. Parimal Bhaskar, Dr. Priya Ranjan, Dr. Vijay Kumar, Dr. Rajesh Kumar Ranjan Orthopaedics
Dr. Namita Kumari, Dr. Abhilasha Pallavi, Dr. Prof. N. K. Bariar Pathology
Dr. Jinu Abraham, Dr. Divya Anthony, Dr Geetha S Pathology
Dr Sanjay Kumar Singh, Dr Angarkar N. N, Dr Ravindra Karle, Dr Juhi Sisodia Pathology
Rahul Ranjan, Rakesh Koul, Shambhu Kumar Pharmacology
TABLE OF CONTENT     Subject