Volume : XI, Issue : I, January - 2022

Search Article :        
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. Amresh Kumar, Dr. Vijay Kumar Singh, Dr. Babita Priti Anatomy
Dr. Vijay Kumar Singh, Dr. Babita Priti, Dr. Amresh Kumar Anatomy
Dr. Amalesh Barman, Dr. Sasank Sekhar Sethi, Dr. Bidipta Behera, Dr. Penzin Dichen Bhutia, Dr. Bismoy Mondal General Surgery
Dr Ashna Jaggi, Dr Rajkamal Kanojiya, Dr Ankur Awasthi, Dr Rajat Goyal, Dr Shubham Singh, Dr Himal Rathod General Surgery
Dr. B. V. Amruthavalli, Dr. Ratla. N. Bharat Singh Naik, Dr. Vemula Premnath, Dr. Sunkula Sriharsha General Surgery
Ponugoti Queeni Leena, Venkata Rao B Microbiology
Abhilash Sc Naturopathy
Arindam Ganguly Neonatology
Dr. Ashwani Kumar Mishra, Dr. Shaik Mohd Muzahid, Dr. A Laxman Rao, Dr. A Mastan Reddy, Dr. Shaik Imran Ali Neurosurgery
Dr Jayashree Kannappan, Dr. Abhilash Kannappan Mannam, Dr. V. S. Prema Subathiraa, Dr. Shanthi Dinakaran, Dr. P. S. Jikki Kalaiselvi Obstetrics & Gynaecology
Dr Jayashree Kannappan, Dr. Abhilash Kannappan Mannam, Dr. K. Vaishali, Dr. Shanthi Dinakaran, Dr. P. S. Jikki Kalaiselvi, Dr. B. Kalaiselvi Obstetrics & Gynaecology
Dr. Madhavi Malivad, Dr. Abhishek Bhagora Ophthalmology
Dr Anand Kumar Singh, Dr Barkha Rani Orthopaedics
Dr Sidhant Rana, Dr Vipul Singh Orthopaedics
Dr. Shanu Prabhakar, Dr. Chandra Bhushan Kumar Paediatrics
Dr Shalini. K, Dr Prema Devi. E, Dr. Lionel Mathew, Dr. Jaishree. T, Dr Saraswathi, Dr. Muthukumar. M. Pathology
Sangeetha Radhakrishnan, Karthikeyan Thangavel Physiotherapy
Dr Alok Kumar Sinha, Mrs Chandrima Bhattacharya, Reetika Sinha, Dr Sanjay Kumar Psychiatry
Dr Imran Khan M, Dr Loknath B Pulmonary Medicine
Dr. Tamal Kanti Sengupta, Dr. Naveen Kumar Gupta, Dr. Syed Danish, Dr. Debarshi Jana Urology
TABLE OF CONTENT     Subject