Volume : XI, Issue : I, January - 2022

Search Article :        
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. Veeren Ganta, Dr. Bikram Das, Dr. V R Yamuna Devi, Dr Ram Gopalakrishnan, Dr. V Ramasubramanian, Dr. P Senthur Nambi Clinical Microbiology
Dr Ishwar Ram Dhayal Urology
Nabanita Chakraborty, Nabanita Das, Dhruba Kumar Mahata, Mitali Bera Medical Science
Dr Alok Kumar Sinha, Mrs Chandrima Bhattacharya, Reetika Sinha, Dr Sanjay Kumar Psychiatry
Richard Sharma, Dr Satish Arakeri Pathology
Prabodh Chandra Mondal, Dhruba Kumar Mahata Paediatrics
Dr. Jiya Michael, Dr. Aswathy. L, Dr. Sunayana Mathew, Dr. Josephine Vincent Medical Education
Bhushan V. Chaudhari, Purva S. Date, Avinash B. Ingole Ophthalmology
Deepti Sahran, Anupam Sahu, Raveesh Kumar Hospital Administration
Dr Anjaneya Prasad V. , Dr Mounika S. , Dr Abhishek C. Internal Medicine
Dr. Radhika Rajesh Nandwani, Dr. Vijay Shrivastava, Dr. Parivesh Shrivastava Laboratory Medicine
Dr. Devant Goswami, Dr Surinder Singh Sodhi, Dr Nalin Vilochan, Dr. Rikki Deswal Anaesthesiology
Dr. Nitya K Olety, Dr. Kiran H, Dr. Rajkumar S Alle, Dr. Dharmesh H S, Dr. Bharathi V S Orthodontics
Dr. Soham J Shah, Dr. Abhijit S Gogate General Surgery
Dr. Subhendu Bag, Dr. Sangita Sen Physiology
Dr. Srirekha. P, Dr. R. S. Swaroopa Rani, Dr. Sarada. U. , Dr. B. Ravindra Reddy Biochemistry
Dr. Glory Parmar, Dr. Vernon James, Dr. Krina Patel, Dr. Aanal Patel Dermatology
Dr. Deepika, Dr. Abhishek Sharma, Dr. Ajay Kumar Nagpal, Dr. Muhammad Mutiur Rahman Dentistry
Dr. Vicky Bakshi, Dr. Zaid Bin Afroz, Dr. Yavini Rawat, Dr. Nitin Kumar Uniyal, Dr. Sunny Chaudhary Pulmonary Medicine
Dr Pragya Rajpurohit, Dr Yogesh Aseri, Dr Digvijay Singh Rawat, Dr B. K. Singh, Dr P. C. Verma Otorhinolaryngology
TABLE OF CONTENT     Subject