Volume : X, Issue : VII, July - 2021

Search Article :        
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. Shobha Ravishankar, Dr. Rumaiza Saleem Anaesthesiology
Dr. Jamil Mohammad, Dr. Rajmal Meena, Dr. Shuchi Goyal, Dr. Chandan Mal Jain, Dr. Sharwan Kumar, Dr Akhlaq Hasan, Dr. Hemant Kumar Dashora, Dr Swati Damor Biochemistry
Hemlata Rajmani, Dr. Chandrahas Dhruw, Prakash Khare, Sachin Pandey, Ketaki Kinikar Dental Science
Dr. Kulwinder Singh Sandhu, Dr. Priyanka Choudhary, Dr. Shiffali ENT
Dr. Deepak Garg, Dr Ram Dev, Dr. Subhash Chand Jain General Medicine
Dr. S Anerudh General Surgery
Shweta Sharma, Seema Jain, Shahid Jamal, Abha Gupta, Dhanveer Singh, Komal Anand Medicine
Dr Aditi Agarwal, Dr. Rajni Sharma, Navya Sharma Microbiology
Dr. Tripti Meel, Dr. Saloni Charpota Obstetrics & Gynaecology
Dr. Borawake Sai K. , Dr. Bangal Vidyadhar B. , Dr. Chavan Laxman G. , Dr. Raundal Rutuja, Dr. Mange Krupa R. Obstetrics & Gynaecology
Dr. Nandhini. C. C, Dr. Kannan. R. R. , Dr. C. Raji Obstetrics & Gynaecology
Dr Uttam Kumar Sarkar, Dr Akash Rai, Dr Somenath Ganguly, Dr Hasnain Hussain, Dr Bhukya Rajashekar, Dr Tanushree Mondal Paediatrics
Dr Shiv Dubey, Dr. Narendra Patel, Dr Jitendra Piple Paediatrics
Dr. Ajit Pal Singh Pathology
Dr. Chhaya A. Khanzode, Dr. Ravindra D. Sarode Pharmacy
Dr. Abrar Ahmad Hakeem Prosthodontics
Chakshu Batra, Neeru Kapur Radiodiagnosis
Dr. Md. Irfan Ahmad, Dr. Nisha Rai, Dr. Md. Nazrul Haque, Dr. Prof. Dilip Kumar Radiodiagnosis
Dr. Kumar Vikram, Dr. Sanjay Kumar, Dr. Manoj Kumar Surgery
Hruday Kumar Bhairineni, Neelakandan R, Chandru T, Natarajan K Urology
TABLE OF CONTENT     Subject