Volume : X, Issue : VI, June - 2021

Search Article :        
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. Soumya, Dr. Birendra Kumar Sinha Anatomy
Dr. Sukanya H. Patil, Dr Suraj M. Patil Ayurveda
Dr. Varsha Sinha, Dr. Anand, Dr. Md. Obaid Ali Biochemistry
Dr. Devesh Bhomia, Dr. Neha Bhomia Clinical Research
Dr. Rohit Kumar Singh, Dr. Eirsa Farheen, Dr. Santosh Kumar, Dr. Kaunain Khan Dental Science
Dr. Ritu, Dr. Dharmendra Kumar, Dr. Pankaj Kumar, Dr. Praveen Kumar Singh, Dr. Ranvir Ranjan Forensic Medicine
Dr. Arvind Kankane, Dr. Rambabu Singh, Dr. P. K. Jain, Dr. Misha Pandey, Dr. Bhawna Rai General Medicine
Dr Sourav Kumar Patra, Dr Arnab Bandyopadhyay General Surgery
Dr. Balkrishna Sharma, Dr. Rekha Patidar, Dr. Hemraj Bhardwaj, Dr. Sangeeta Tiwari General Surgery
Dr. Shanti Snehlata, Dr. Prof. Alka Sinha Gynaecology
Dr. Ajit Pal Singh, Dr. Rachna Healthcare
Dr. Dilip Kumar Sah, Dr. Prof. Ajay Kumar Lal Das Medicine
Dr. Parul Sinha, Dr. Megha Gupta, Dr. Nisha Patidar, Dr. Nitya Vyas Microbiology
Saranya. S. R Nursing
Dr. Anita Kumari, Dr. Jaishree Singh, Dr. Ashok Kumar Meena Ophthalmology
Dr. Pankaj Kumar, Dr. Prof. Ramesh Kumar, Dr. Mohit Kumar Patralekh Orthopaedics
Dr. Suhani A. Jotva, Dr. Hemina Desai Pathology
Dr. Piyush Anand, Dr. Prof. Iftekhar Ahmad Pharmacology
Dr. Vikas P. V, Dr. Amala T. A Pharmacology
Edunuri Rajitha, Angadi Kalyan Chakravarthy, Budiga Veerendra Prasad, Vayadadi Bhanu Chander, Avinash Ramavarapu, Munuganti Niharika Prosthodontics
TABLE OF CONTENT     Subject