Volume : X, Issue : VI, June - 2021

Search Article :        
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. Aneri Patel, Dr. Nirmit Patel Medicine
Dr. Priyanka Kesharwani, Dr. Prashant Bhingare, Dr. Shrinivas Gadappa, Dr. Ashwini N Hotkar, Dr. Sasireka Gynaecology
Dr. Nirmalya Manna, Dr. Tanushree Mondal, Dr. V. Abhinesh, Dr. Soumitra Mondal, Dr. Shibasish Banerjee, Dr. Debasis Das Community Medicine
Dr. Divya Dhingra, Dr. Sowmya N K, Dr. Shanta Giri S, Dr. Gayathri G V, Dr. D S Mehta Periodontology
Wajid Nazir Wani, Heena Samad, Shaam Bodeliwala Neurosurgery
Harpreet Singh Gulati, Upendra Kumar Gupta, Ambica Wadhwa Anatomy
Ray Manjushree, Hembrom Bani Parvati Magda Anaesthesiology
Rakesh Kumar Sharma, Dr Shahid Anjum Awan, Vijay Sawhney General Surgery
Dr. Akshatha S, Dr. Bhanuchand P, Dr Chinthana Bs Neonatology
Harsimran Kaur, Reena Arora, Lalit Arora Physiotherapy
Dr. Bhumika N Shah, Dr. Romil N Patel, Dr. Kunal G Patel Ophthalmology
Aashish Deshmukh, Ayeshwarya Chaudhary, Manasi Bavaskar, Rhea Khanna, Mehul Bhoye Surgery
Swati Gupta, Chaitanya Namdeo, Kailash Bhatia Dermatology
Doss Prakash S, Sivan Aathira, Gupte Aditi, Tayade Amrapali Physiotherapy
Dr. Ashish Kumar Orthodontology
Dr. R. Prabha, Dr. S. Pramodhini, Dr. Joshy M Esaow Microbiology
Dr. Mujibar Rahaman Mullick, Dr. Sumanta Panja Orthopedics
Dr. Farogh Haidry, Dr. Arshad Ahmad, Dr. Debarshi Jana General Medicine
Dr. Rahul Agarwal, Dr. R B M Krishna Anaesthesiology
Dr. Hirendra Kumar, Rakesh Roshan, Dr. Dinesh Kumar Pharmacology
TABLE OF CONTENT     Subject