Volume : X, Issue : III, March - 2021

Search Article :        
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Rhine Najnin, Bivas Bala Ophthalmology
Jyoti Tomar, Arun P. More Microbiology
Ganguly S, Barpande Cp, Singh Bp Pathology
P Karunakar, M. S. Rangareddy, B. Sravan Kumar, B. S Karteek, Mohammed Aamer Khan Endodontic
Anish Poorna T, Ramya A, Joshna Ek, Bobby John Dental Science
Dr. Vibhor Khandal, Dr. Ashwani Kumar Mathur, Dr. Mohit Kumar, Dr. Rajkumar Bairwa Orthopedics
Dr. Ranu Roy Biswas, Dr Nandita Biswas, Dr. Sumit Ranjan Paramanik, Dr. Subhash Chandra Biswas Gynaecology
Anita R Bhatia, Peyir Bagra, Jyotsna Suri, Rajni Dawar Biochemistry
Shruti Mulaokar, Karen Pavri Physiotherapy
Debashis Karmokar, Pinaki Majumdar, Manjushree Ray, Asim Kumar Kundu Anaesthesiology
Jai Kishan, Achchhar Singh, Puneet Aggarwal Respiratory Medicine
Dr. Dipak S. Kolate Kolte , Dr. Meenal M. Patvekar, Dr. Shriraj Katakdhond, Dr. Yogesh Thawal, Dr. Kale Dhanalaxmi, Dr. Divya Sree Vk Obstetrics & Gynecology
Dr. Sudeshna Roy, Dr. Debalina Ghanta Ophthalmology
Dr. Amit Shankhwar, Dr. Prem Siddharth Tripathi, Dr. Saurabh Atram, Dr. Pankaj Kujur, Dr. Prakhar Nigam, Dr. Ark Sarkar Radiodiagnosis
Reema Raina, Nikita Gulati, Saurabh Juneja, Devi Charan Shetty Oral Pathology
Dr. Murchana Khound, Dr. Sekharjyoti Sharma Paediatrics
Dr. Ibrahim Yahya, Dr. Gayathri Rajesh, Dr. Manu Vidhya H. Harikumar , Dr. Murugan S. Dermatology
Srujana, Ajay Gautam, Vikas Gupta, Rajdeep Singh, Bembem Khuraijam General Surgery
Dr Manoj Kumar Mathur, Dr Ajeet Kumar Chaurasia, Dr Poonam Gupta, Dr Manish Yadav Medicine
Dr Ashim Kr Boro, Dr Ashok Gupta, Dr Arvind Kumar, Dr Gitanshu Dahuja Neurosurgery
TABLE OF CONTENT     Subject