Volume : II, Issue : V, May - 2013

Search Article :        
TABLE OF CONTENT     Subject
00
TABLE OF CONTENT     Subject
S. Preethi, Dr. Mrs. B. Loganayaki Environment
Dr. Sarah Afaq Medical Sci
A. Lourdhu Mary, Isabel W, P. Jose Heavena, K. Nithya, Dr. Jebasingh Medical Sci
Basavaraj Kf, A U Madihalli Medical Sci
Dr. Swati Garg, Dr. Shashikala P. , Dr. Sonam S. Nandyal Medical Sci
Dr. Sumit Kapur, Dr. Raviraj Singh, Dr. Rohan Verma, Loveramandeep Singh Khehra, Lovedamandeep Singh Khehra, Gurnoor Kapur Medical Sci
Dr Shilpa N, Dr Shashikala P, Dr Deepti Pruthvi Medical Sci
Shirishkumar V. Supanekar, Ajay M. Sorty, Avinash A. Raut Medical Sci
Dr. Manisha M. Laddad, Dr. Nitin Kshirsagar, Dr. Anand Medical Sci
Dr Priyanka Singh, Dr Ashutosh Mishra, Dr Kamlesh Verma, Dr Apeksha Vishnoi Medical Scie
TABLE OF CONTENT     Subject
Sayeda Meharunisa, Dr. R. Ramachandran Commerce
Parameshwara, Dr. A. Raghurama Commerce
Ishvari S. Patel, Apurva A. Desai Computer Sci
Sridevi Computer Sci
Pradeep P, Dr. C Krishnan Economics
P. Surender Reddy Economics
S. Srinivasan Education
Ishwar G. Shere Engineering
Soheli Ghose Finance
S. Pani Dhason History