Volume : III, Issue : XI, November - 2014

Search Article :        
TABLE OF CONTENT     Subject
00
TABLE OF CONTENT     Subject
Poonam S Ghodki, Noopur D Singh Anaesthesiology
Miroslava M. Dinkova Dental Science
Dr. Sharath B V, Dr. Vijayakumar G General Surgery
Dr. Manish Kumar Bhagania, Dr. Abhay Taranath Kamath, Dr. Srikanth G. , Dr. Anukool Choube, Dr. Neha Sharma, Dr. Prem Sasikumar Medical Science
Dr. Megha Maheshwari, L. Sumitra Devi, Dr. Priti Agarwal, Dr. Vijay Laxmi Malhotra Medical Science
Dr. Rashmirekha Mallick, Dr. Sandhyarani Mohanty, Dr. Subasish Behera, Dr. Soumyaranjan Nanda, Dr. Priyanka Sarangi Medical Science
Dr. Mohamed Ali, Dr. Radha Kumari Medical Science
Dr. Haridas B. Prasad, Dr Vinay B. Pawar, Dr. Dilip B. Kadam Medicine
Vikas . O. V, Mridul Umesh Microbiology
Dr. P. Palani Rajan, , Dr. A. Kannan, Dr. Uma Muralidharan Pediatric Neurology
TABLE OF CONTENT     Subject
Prof. Dr. Jagannath Kuanr Arts
Ms. Reshmi. A. Rajan, Dr. N. Ravichandran Commerce
Dr. Ankasala Samba Siva Rao Economics
S. Veeranathan, Dr. Mrs . N. Amutha Sree Education
Ms S. Gowrie, Dr. Ar. Saravanakumar, Dr. S. Subbiah Education
Dr. G. Sudarsanaraju, Dr. K. Raghu Babu, P. T. Ashok Kumar Reddy, P. L. Keshava Kiran Kumar Geology
Devadesh Sharma, S. S. Nathawat Hr
Dr. Chandana Goswami Law
Ramya. R, Shree. M. P Life Science
T. Senthil Kumar, R. Jahir Hussain Mathematics