Volume : III, Issue : XI, November - 2014

Search Article :        
TABLE OF CONTENT     Subject
00
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. Sharath B V, Dr. Vijayakumar G General Surgery
Dr. Gazala Mansuri, Dr. Nitin Trivedi Medical Science
Dr. Megha Maheshwari, L. Sumitra Devi, Dr. Priti Agarwal, Dr. Vijay Laxmi Malhotra Medical Science
Dr. Kevin Rajesh Choksey, Dr. H. P. Bhalodiya, Dr. Z. M. Patel, Dr. Hiren K. Patel, Dr. Aditya Banta, Dr. Shaival S Dalal Medical Science
Dr. Mohamed Ali, Dr. Radha Kumari Medical Science
Dr Rakesh Das, Dr Angshuman Khanna, Dr Pradip Kumar Bhattacharya, Dr Prabal Sarma Medical Science
Dr. Prasad Chitra, Dr. Alapati Prasanna Medical Science
Dr. Haridas B. Prasad, Dr Vinay B. Pawar, Dr. Dilip B. Kadam Medicine
Vikas . O. V, Mridul Umesh Microbiology
R. Srikanth Aswin, Dr Ashwini Hegde Microbiology
TABLE OF CONTENT     Subject
Prof. Dr. Jagannath Kuanr Arts
Ms. Reshmi. A. Rajan, Dr. N. Ravichandran Commerce
Dr. Ankasala Samba Siva Rao Economics
S. Veeranathan, Dr. Mrs . N. Amutha Sree Education
Ms S. Gowrie, Dr. Ar. Saravanakumar, Dr. S. Subbiah Education
Dr. G. Sudarsanaraju, Dr. K. Raghu Babu, P. T. Ashok Kumar Reddy, P. L. Keshava Kiran Kumar Geology
Devadesh Sharma, S. S. Nathawat Hr
Dr. Chandana Goswami Law
Ramya. R, Shree. M. P Life Science
T. Senthil Kumar, R. Jahir Hussain Mathematics