Volume : IX, Issue : XI, November - 2020

Search Article :        
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. Dipanjan Halder, Dr. Neha Karar, Dr. Sabyasachi Som, Dr. Debarshi Jana Paediatrics
Dr. Sanket Tanpure, Dr. Shweta Tripathi, Dr. Vaibhav Shingade, Dr. Bharat Dhanani, Dr. Darshan Bafna, Dr. Ashish Phadnis Orthopaedics
Dr Shilpi Tiwari, Dr Meena Naganath Dental Science
Dr. Biswajit Dash, Dr. Rabindranath Acharya Ayurveda
Jaypal Singh Chahar, Pandey Arvind S, Shil Suman, Shreya Maheshwari Respiratory Medicine
Monica Mahesha, Tanvi Patole Physiotherapy
Dr. Shyam Chhadi, Dr. Aarti Anand, Dr. Ravi Kumar Radiodiagnosis
Mrs. Reni Mathew Nursing
Dr. Smit Shrivastava, Dr. Satya Bhuvan Singh Netam, Dr. Chandan Wilson Fernandes Cardiology
Simran Arya, Madhu Jain, Shuchi Jain, Tej Bali Singh Gynaecology
Dr Navyashree Krishnashastry Srinivasa, Dr Sowmya Madihalli Janardhan Iyengar, Dr Hiremathada Sahajananda, Dr Vasanth Rao Kadam Anaesthesiology
Dr Ram Kamei, Dr Gautam Datta, Dr Suparna Banerjee, Dr Rajat Bandyopadhyay Oncology
Ms. Mrudula. S. Kulkarni, Dr. Vandan. S. Gothoskar, Ms. Komal. R. Kushwah, Mr. Changdev. R. Chavan, Ms. Shilpa. S. Borkar Biochemistry
Swapnil Sen, Subir Kumar Kanjilal, Dipak Chakraborty General Surgery
Dr. Bijoy Krishna Bhadra, Dr. Soumen Biswas, Dr. Debarshi Jana ENT
Ramesh Chandra Thanna, Dr. Bk Agarwal, Dr. Rakesh Romday Biochemistry
Nikhil Agrawal, Swapnil Sen General Surgery
Anamika, Amrita Sharan Gynaecology
Dr. Kusum Thakur, Dr. Kajal Khajuria, Dr. Achchhar Singh, Dr. Simranjeet Kour Transfusion Medicine
Ajay Anand, Sonam Gupta Urology
TABLE OF CONTENT     Subject