Volume : XI, Issue : XI, November - 2022

Search Article :        
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. Reema, Dr. Brahmanand Sharma, Dr. Archana Tiwari Anaesthesiology
Dr. Kaladi Likhitha, Dr. Pasupuleti Lavanya, Dr. Mude Nage Ramesh Kumar Anaesthesiology
Dr. Bharti, Dr. Tarun Garg, Dr. Lokesh Kumar Gupta, Dr Keshav Dev Jagar Anaesthesiology
Sakshi Mathur, Nand Lal, Puneet Joshi Anatomy
Deena Priya, Priyanka Y Audiology
Dr Yatham Jahnavi, Dr Sharada R. G, Dr Afthab Jameela Wahab Dermatology
Dr. S. Lakshmi Bai, Dr. Kapa. Sarvani, Dr. B. Prathap, Dr. B. Pradeep General Medicine
Dr. Samhitha Molugu General Medicine
Dr. Harshita Pathak, Dr. Govind Kushwah, Dr. Sandeep Kumar Ahirwar, Dr. P. R. Bayes General Surgery
Sanjay Singh Kaira, Dr. Geeta Gupta, Dr. Anuradha Makkar Medical Microbiology
Nikita Birhman, Manisha Khandait, Nikhil Payal, Monika Mogha, Mukesh Sharma Medical Microbiology
Dr. Ameena Afreen, Dr. Yasmeen Fatima, Dr. Mohd. Nasaruddin, Dr. V. V. Shailaja Microbiology
Dr Vidhi A Patel, Dr. Arpita T Parmar, Dr. Tanuja B Javadekar, Dr. Bithika Duttaroy Microbiology
Dr. Uma Jain, Dr. Jayshree Chimrani, Dr. Kavita Gupta, Dr. Kusumlata Singhal Obstetrics & Gynaecology
Dr. Priyanka Singh, Dr. Somani Pranita O Obstetrics & Gynaecology
Dr. Ashanka Bhardwaj, Dr. Rubeena Anjum, Dr. Rakesh K Gupta, Dr. Mandeep Kaur Oral Pathology
Dr Neelanjali Jain, Dr R. K. Nigam, Dr Reeni Malik, Dr Rajni Choudhary, Dr Sharda Balani Oral Pathology
Ajaz Ahmad Bhat, Seeyan Mustafa Shah, Mohammad Ashraf Khan, Irfan Andleeb Gul, Kafeel Khan Orthopaedics
Dr Nivedha. N, Dr Jenson. I Orthopaedics
Dr. Sakshi Maheshwari, Dr. Sumedh Agrawal, Dr. Prashant Gupta Pathology
TABLE OF CONTENT     Subject