Volume : IX, Issue : VII, July - 2020

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Jalpesh Majethiya, Asif Meman, Gyaneshwar Rao General Medicine
Chaitra M S, Pushpa G Physiology
Dr Dipjyoti Barman, Dr Arjun Roy, Dr Kalpana Sharma ENT
Dr. Dwipen Khanikar, Dr. Dhruba Jyoti Borah Pharmacology
Dr Akhila V G Bams Ayurveda
Dr. Prabir Kumar Bala, Dr Ayoush Kumar Sinha, Prof. Ranajit Bhatta Orthopaedics
Rohit S Shukla, Anshuman Sharma Pulmonary Medicine
Dr. Brijesh Parekh, Dr. Aakash Rathod, Dr. Bijal Prajapati, Dr. Vaibhav Patel, Dr. Pooja Shah General Surgery
Sharma Mukesh, Choudhary Lekharaj, Ameta Deepak, Jain Mahesh Cardiology
Dr. Madhuchanda Borah, Dr. Pratibha Sahoo, Prof Dr Amio Kumar Deori Anaesthesiology
TABLE OF CONTENT     
Dr. Deepak Dubey, Dr. Pradeep Kumar Physics
Dr. R. Sampoornam Education
Shobha Pandey Commerce
Dr. Vishalakshi Honnakatti, Prof. Hemlata Torgal Psychology
Dr. Parul Khanna, Mrs. Jyotika Kharbanda Education
Sanjib Ghimire Social Science
G. Kiran Kumar History
Nishanth N, Dr. Amulya. M Management
Dr Vidushi Agrawal Biological Science
Dr. A. Shanpareeth, Mr. G. Ezhilarasan Arts