Volume : VII, Issue : XI, November - 2018

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. Shakuntala Goswami, Dr. Bhaarat Maheshwari, Dr. Tazeen Khan, Dr. Neha Ahuja Anaesthesiology
Dr. Roli Joshi, Dr. Shalini Srivastava, Dr. Vinod Kumar Anatomy
Dr. Chirag Patel, Dr. Kinjal Khatri, Dr. Vipul Patel, Dr. Amit Sharma, Dr. Nirali Patel Anesthesiology
Dr. Manoj Joshi, Dr. Hrishikesh Parashi, Dr. Krishnarao Bhosle, Dr. Vignesh Ravikumar Cardiac Surgery
S. Sujatha Ent
Dr Polam Harshitha Reddy, Dr Niharika Puligundla, Dr Reddy Bhargav, Dr Suganeswari, Dr N Nagarajan General Medicine
Dr Swati Jain, Dr Sudesh Agrawal Gynaecology
Veena Kirthika. S, Padmanabhan. K, Selvaraj Sudhakar, Nabeena. N Medical Science
Dr. M. Gunasundari, Dr. J. Maheswari Pathology
Akash Korvadiya, Prashant R Gohil, Darshan J Satapara, Radhika N Thacker, Jasu N Patel, Naresh R Patel Pulmonary Medicine
TABLE OF CONTENT
Dr. K. Sathya Bama, A. Maria Christin Nirmala Commerce
K. Shanthi, Dr. Ramachandren Commerce
Stroe Ioan Engineering
Miss. T. Selvi History
R. Robert Rits History
M. Ambika Kumar History
Prof. Ajay Gidwani Management
Aswathy A. M Management
Vishwanath Koti, Dr. Sanjayakumar Malagatti Media
Dr. Paramita Roy Social Science