Volume : VII, Issue : XI, November - 2018

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Akash Korvadiya, Prashant R Gohil, Darshan J Satapara, Radhika N Thacker, Jasu N Patel, Naresh R Patel Pulmonary Medicine
Dr Anu Sharma, Dr Shaikh Najmeen Abdulrauf, Dr K. V. Ingole Microbiology
Dr. N. Basker, Dr. S. A. Namasivayam, Dr. G. K. Kumar, Dr. L. Parthasarathy Anesthesiology
Dr. N. Sathya, Dr. Oviya, Dr. P. S. Jikkikalaiselvi, Dr. Shanthi Dinakaaran, Dr. Manju Rahul, Dr. Saranya Gynaecology
Dr Polam Harshitha Reddy, Dr Niharika Puligundla, Dr Reddy Bhargav, Dr Suganeswari, Dr N Nagarajan General Medicine
Rakesh Sharma, Supreet Kumar, G Lakshmi Suchithra, Meka Hareesh, Biren P Padhy Surgery
Dr. Bhoomika A Patel, Dr. Deevanshee B Shah, Dr. Tehsim Memon, Dr. Arti R Goel Medicine
Dr. Kamlesh J. Upadhyay, Dr. Ambarish Panchasara, Dr. Dhiraj Rathod, Dr. Mehul Rathod Medicine
Dr. L. Ponnappan, Dr. S. Senthil, Dr. S. Rajini Orthopaedics
Manish Bhawatkar, Amitabh Dwivedi Medical Science
TABLE OF CONTENT     
J. Nisha History
Dr. Madhurjyojit Chakravartty Engineering
Dr. Anil Tiwari Commerce
Dr. K. Sathya Bama, A. Maria Christin Nirmala Commerce
Dr. R. Sarvamangala, Lakshmi. V Commerce
M. Yesupu, Prof. P. Chinnaiah Philosophy
Rock Ravi Fernandes, Dr Herald Ivan Monis Commerce
M. Ambika Kumar History
Miss. T. Selvi History
S. Poomari History