Volume : VII, Issue : XI, November - 2018

Feedback
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Akash Korvadiya, Prashant R Gohil, Darshan J Satapara, Radhika N Thacker, Jasu N Patel, Naresh R Patel Pulmonary Medicine
Dr. N. Basker, Dr. S. A. Namasivayam, Dr. G. K. Kumar, Dr. L. Parthasarathy Anesthesiology
Dr. N. Sathya, Dr. Oviya, Dr. P. S. Jikkikalaiselvi, Dr. Shanthi Dinakaaran, Dr. Manju Rahul, Dr. Saranya Gynaecology
Dr Polam Harshitha Reddy, Dr Niharika Puligundla, Dr Reddy Bhargav, Dr Suganeswari, Dr N Nagarajan General Medicine
Rakesh Sharma, Supreet Kumar, G Lakshmi Suchithra, Meka Hareesh, Biren P Padhy Surgery
Dr. L. Ponnappan, Dr. S. Senthil, Dr. S. Rajini Orthopaedics
Dr. Reshma Joy, Dr. Bindu Menon Gynaecology
S. Sujatha Ent
Dr Manoj Kumar Sethy, Dr Sangram Bal, Dr Ambuja Satpathy, Dr Amar Kumar Behera, Dr Biswa Ranjan Pattnaik Surgery
Dr. Shubhra Rathore, Dr. Ashish Varghese, Dr. Bejoy Philip Varughese Radiodiagnosis
TABLE OF CONTENT
J. Nisha History
Dr. Madhurjyojit Chakravartty Engineering
Dr. Anil Tiwari Commerce
Dr. K. Sathya Bama, A. Maria Christin Nirmala Commerce
Dr. K. Viswanath, Dr. S. Azmal Basha, Dr. S. Viswanatha Reddy Psychology
Tanusree Sengupta Zoology
Chaitra Bharath, H. M. Chandrashekar Management
Malivee Y. Verma Clothing & Textile
Ms. Bertillla Vaz, Dr. Tina D Cunha Psychology
Abnita Thakuria, Mini Sheth Home Science