Volume : IX, Issue : VI, June - 2020

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Ajay Kumar, Prof Dr. M. Sarawagi, Nilofer Ahmad General Surgery
Dhanakar Thakur, Saurabh Kumar General Medicine
Dr. Diksha Babu Poojary, Dr. Akriti Gupta, Dr. J. Narshetty, Dr. Sushil Kumar, Dr. Rahul Khatri Obstetrics & Gynaecology
Deepa Hatwal, Neha Batra, Chitra Joshi, Daulat Singh, Sheela Chaudhari, Haroon Ali, Pawan Bhatt Pathology
Dr. Swapan Kumar Mallick Radiotherapy
Dr. Pooja Dixit, Dr. Anil Kumar Khatik, Dr. Sumit Mittal Psychiatry
Manjula. S, Dr. P. Senthil Selvam Physiotherapy
Minu. S. R, Dr. Prof. S. N. Nanjunde Gowda Nursing
Jayanandhini M, Sakunthala P, Sudha Venkatesh Pathology
Dr. Deepika Dilip Vyawahare, Dr. Mrs. Snehalata Sagar Salunkhe Ayurveda
TABLE OF CONTENT
Archana N Gadhavi, Dr. Pankaj K Trivedi Commerce
Dr. Mrs. Mangala Dilip Tambekar, Mr. Ajit P. Bhisikar Sociology
Divya Bajpai, Dr. Rachna Gandhi Management
Swati Tulshan Social Science
Ms Pawandeep Kaur Sociology
Aniket Garge, Sushant Rahangdale, Mohtasim Kanoje Engineering
Mrs. Nancy Varghese, Mrs. Minu Thomas Education
Dr. Manjuprasad C, Dr. S. M. Basavaraju Economics
K. Mokshanand Arts
Aniket Garge, Sushant Rahangdale Engineering