Volume : VIII, Issue : IV, April - 2018

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. B. Jeyarani Anesthesiology
Dr. Ketaki Vyankatesh Kulkarni, Dr. Sandhya S. Kulkarni, Dr. Niranjan Pathak Microbiology
Dr. Pansy Lyall, Dr. Vishrutha K. V Physiology
Ms. Rupali A. Deshpande, Dr. Sagar Sonawane, Mr. Alen Thomas, Ms. Ancy Ninan, Ms. Anjumol Balan, Ms. Christy James, Ms. Jeothsana George Pediatrics
Dr Santosh Ramchandra Chougule, Dr Varsha Jagannath Rote Kaginalkar Radiodiagnosis
Gupta S, Ahuja V, Sharma A Medicine
Kalpana Purohit, Vipul Kant Singh, Kamil Khan, Ankita Purohit Anatomy
Dr. Kamal Nain Rattan, Dr. Rashmi Hooda Pediatrics
Dr. Santhisree . S, Dr. Rajendar. S, Dr. Sirisha. O Clinical Research
Dr. V. Venkata Ranga Reddy, Dr. B. Shankara Sharma, Dr. G. Mohan Reddy Gastroenterology
TABLE OF CONTENT     
P. Mailavelan, Dr. M. Baskaran Education
Dr. Priyanka Chakravarty, Dr. Pratima Awasthi Home Science
Anil Kumar R, Dr P Prakash Engineering
Puspanjali Parida, Amir Kumar Mallik Biology
Seera Sai Mohan, Dr Arun Behera English
V. Sudharsan, Dr. P. N. Lakshmi Shanmugam Education
Sharqua Noori Ansari Geography
Sanjukta Biswas, M. K. Shivaprakash, Sonia Bohra Agricultural Science
Kamal Khurana, Aradhana Shukla Psychology
M. Venkatalakshmamma, N. Munirathnamma Linguistics