Volume : VIII, Issue : IV, April - 2018

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Kalpana Purohit, Vipul Kant Singh, Kamil Khan, Ankita Purohit Anatomy
Dr. Seema Pundir, Dr Sandhya Jain, Dr Alka Kumari, Dr Sonal Prasad Gynecology
Dr Jainendra Kumar, Dr Akhilesh Singh, Dr. Anant Narayan Sinha Medicine
Gupta S, Ahuja V, Sharma A Medicine
Mehdi Toreis, Aziz Bazin, Manelle Rjimati, Choukri El Mhadi, Rachid Tanz, Mohammed Fetouhi Oncology
Dr. Pradeep Pakalapati, Dr. S. R. P. Kumar Valmeki Ophthalmology
Mahendra Singh, Vandana Mishra, Aditi Goel, Aparna Singh Oral Pathology
Dr. P. Kalaivani, Dr. M. Sumathi, Dr. N. Vani Pathology
Dr. Kakoli Das Physiology
Dr. Sarungbam Malem Devi, Dr. Vaishali Gaikwad, Dr. R. M. Kulkarni, Dr. Sheetal Murchite, Dr. Saiprasad Shetty Surgery
TABLE OF CONTENT
Dr. Amardeep Commerce
V. Sudharsan, Dr. P. N. Lakshmi Shanmugam Education
Mr. M. Thnagarajan, Mr M. Umesh Rao Education
P. Mailavelan, Dr. M. Baskaran Education
M. Mounajothi Home Science
Dr. Rashmi Shrivastava Physics
Ms. S. S. Srinithi, Ms. Mothi Seenivasan Psychology
Aram Almas Psychology
Dr Himanshu Bhayana, Dr Rohit Pandey, Dr Ish K Dhammi, Dr Karan Raj Jaggi, Dr Lakshminarayana S, Saurabh Kumar Sports Science
Dr Santhosh Meedimale, Dr Seema Devi Urology