Volume : XII, Issue : IV, April - 2022

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. J. V. Praveen, Dr. S. Praveena, Dr. B. M. S. Patrudu Community Medicine
Dr. Rajashri A. Ware, Dr. Chavhan Santosh G. Ayurveda
Kamal Kant Trivedi, Punam Jakhar, Rajesh Chaudhary, Susheel Kumar, Vishal Sharma, Dinesh Kumar Pharma
Dr Ruhi Mahajan, Dr Priyanka Sharma, Dr Rishabh Gupta Biochemistry
Dr Harsh Deep, Dr Kamlesh Jain, Dr Mini Sharma Geriatric Health
Dr. Deepika Sharma, Dr. Ankita Sharma, Dr. Anchana Gulati Pathology
Dr. Rahul Kumar Sahu, Dr. Shubhra A. Gupta, Dr. Neha Shriwastava Occupational Health
Dr Shivaji Mandal, Dr Debayan Chowdhury General Surgery
Dr. Shery Angel Rajakumar Obstetrics & Gynaecology
Rajaa Jabbouri, Imane Motaib, Fatim Zahra Alaoui, Asma Chadli, Souad Chaouir Medical Education
TABLE OF CONTENT     
Dr. Dolly Mogra Social Science
Mrs. Madhavi Sathe, Dr. Leena Raje, Dr. Bharati Shah, Dr. Shobha Udipi Nutritional Science
Jadhav Sanjivani Baburao English
Sudheer Kumar Management
Monika Rohilla, Dr. Anamika Gautam Home Science
Jain Hatvi, Bhagat Sachin, Palathingal Trisa Botany
Dr. U. Arumugam, Dr. S. Kumar, Dr. R. Saroja Devi, Dr. K. Banupriya Social Science
Dr. Shubha K H, Meenakshi B Physical Education
Shambhavi Sharma, Kanika Mathur Management
S. Silamboli, Dr. J. Sujathamalini Social Science