Volume : XII, Issue : VIII, August - 2022

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr Sangram Deshmukh, Dr Bhaskar Bute, Dr Rajendra Baitule, Dr Ganesh Pundkar, Dr Rushikesh V Ghongade Orthopaedics
Dr. Anushtha Kushwaha, Dr. Shivalingesh Kk, Dr. Prasanjeet Kumar, Dr. Sarthak Gupta, Dr. Arjun Singh Dental Science
Dr Asokan Athulya G, Dr. V. R. Athira, Dr Koshy Ajeesh, Dr Thomas Sanal K General Medicine
Dr. Kishan Machiwal, Dr. Neena Kasliwal, Dr. Deepali Jain, Dr. Bhawika Menghani Pathology
Dr. N. Kumar, Dr. V. Pugazhendhi Paediatrics
Dr. Pooja Kumari, Dr. Manoj Kumar Paswan, Dr. Shikha Shalini Toppo Pathology
Jyoti Choudhary, R. S. Rathore, Vikash Dhaka Psychiatry
Suparna Thakur, Gita Purkait Mental Health Nursing
Dr. R. Sreenivasulu Naik, Dr. G. Bharathi, Dr. A. Vijaya Kumari Dermatology
Dr. Nehal Ahmad, Dr Farhat Fatima, Dr Zeeba S Jairajpuri, Dr Mohsin Hussain, Dr Amir Chauhan Pathology
TABLE OF CONTENT     
Jaysing Mahavirsing Dinore, Ali Alrabie, Samreen Farooqui, Vidya Pradhan, Mazahar Farooqui Chemical Science
Tanisha Arya, Meera Malhan Law
Nupur Karkashe, Shubham Yadav Urban Planning
Bhinderjeet Kaur, Dr. Pushpinder Kaur Education
Ms. C. Brindhadevi, Dr. M. Viswanathan, Mrs. S. Kalaiselvi Commerce
Ananya Bansal Psychology
Neeraj Kumar Geography
Dr. Rajiv Savanta Karpe Botany
Mr. Ravindra Sevantilal Thakkar, Dr. Ashok D. Parmar Accountancy
Dr. Sarita Pathak Psychology