Volume : XII, Issue : VIII, August - 2022

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr Sangram Deshmukh, Dr Bhaskar Bute, Dr Rajendra Baitule, Dr Ganesh Pundkar, Dr Rushikesh V Ghongade Orthopaedics
Dr. Anushtha Kushwaha, Dr. Shivalingesh Kk, Dr. Prasanjeet Kumar, Dr. Sarthak Gupta, Dr. Arjun Singh Dental Science
Jyoti Choudhary, R. S. Rathore, Vikash Dhaka Psychiatry
Suparna Thakur, Gita Purkait Mental Health Nursing
Dr. R. Sreenivasulu Naik, Dr. G. Bharathi, Dr. A. Vijaya Kumari Dermatology
Dr. Nehal Ahmad, Dr Farhat Fatima, Dr Zeeba S Jairajpuri, Dr Mohammad Mohsin, Dr Amir Chauhan Pathology
Bibi Augustin Nursing
Tariq Harris, R Kishore, N Kannan Neurology
G. S. Kalra, Mayank Aggarwal, Sushrut Kalra Plastic Surgery
Preeta Mairembam, Shan Damrolien, Ksh. Mamta Devi, Kh. Sulochana Devi Clinical Microbiology
TABLE OF CONTENT     
Bhinderjeet Kaur, Dr. Pushpinder Kaur Education
Ms. C. Brindhadevi, Dr. M. Viswanathan, Mrs. S. Kalaiselvi Commerce
Ananya Bansal Psychology
Neeraj Kumar Geography
Dr. Rajiv Savanta Karpe Botany
Dr. Sarita Pathak Psychology
Megha Chaturvedi, Bharat Kumar, Mahendra Oad Agricultural Science
Dr. Mrs. S. C. Warangkar, Dr. Narayan D. Totewad Biotechnology
Manoj Pathak, Dr. R. K. Mangal, Dr. Balram Tripathi Physics
Spandan Uprit Physics