Volume : VII, Issue : II, February - 2017

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Arun K Valsan, Vk Sashindran, Suman Pramanik Medical Science
D. Lokanatham, B. Vanya, Dr. Ayyappa Srinivas General Surgery
Bernd Reitemeier, Romy Weitzmann, Gert Richter, Andreas Davids, Ursula Range, Michael Walter Dental Science
Dr Col D J Sharma General Surgery
Dr Joseph Philip, Dr A K Biswas Medical Science
Dr Rishikeshan Nair, Dr Aravind S Ganapath, Dr Anoop S Medical Science
Dr. Ch. Lakshmi Sujani, Dr. Pilli Madhavi Latha Gynaecology
Dr. Dattatraya. K. Joshi, Mr. P. Durga Prasad, Dr. Bheemesh Naidu Mattam Pharmacology
Dr. Neha Panse, Dr. Kavita Udaykumar Adate Anaesthesiology
Dr. Puneet Agrawal, Dr. Ajay Agrawal Medicine
TABLE OF CONTENT     
Dr. Mohamed Ashraf, Dr. Shrikant Haridas Khose Orthopedics
Gowri Edagotti, Murali Krishna. M, Sridhar Mulaka, Sreenivasa Chowdary. J Pediatrics
Dr Santoshbabu Miryabbelli, Dr. T. H. Prakashappa, Dr H S Chandrashekar Orthopaedics
Meena Madhavanm, Dr. Chandrasekar. K Management
Padmaja Nayudu, Usha Gaur Zoology
Prarthana J, Maruthi Kr Biotechnology
Himanshu Kumar, Prabhav Gupta Engineering
Prof. Siddiqui Mohsin, Prof. Aware Sachin B. Computer Science
Dr. M. Shanthi Physical Education
Suruchi Singh Zoology