Volume : VII, Issue : II, February - 2017

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
D. Lokanatham, B. Vanya, Dr. Ayyappa Srinivas General Surgery
Dr Col D J Sharma General Surgery
Dr Joseph Philip, Dr A K Biswas Medical Science
Dr Rishikeshan Nair, Dr Aravind S Ganapath, Dr Anoop S Medical Science
Dr. Ch. Lakshmi Sujani, Dr. Pilli Madhavi Latha Gynaecology
Dr. Dattatraya. K. Joshi, Mr. P. Durga Prasad, Dr. Bheemesh Naidu Mattam Pharmacology
Dr. Neha Panse, Dr. Kavita Udaykumar Adate Anaesthesiology
Dr. Puneet Agrawal, Dr. Ajay Agrawal Medicine
Dr. Garg Vineeta, Bhatnagar Beena Gynaecology
Dr. Vikas C. Agrahari, Dr. Rakshith Hegde, Dr. Chethan Hegde Dental Science
TABLE OF CONTENT
Dr. M. Pachaipondy M. S, Dr. M. Vijayalakshmi M. D General Surgery
Prashant V. Male, Manish Kumar Kashyap, Riddhi Ajay Bora, Vinayak V. Kshirsagar General Surgery
Dr Santoshbabu Miryabbelli, Dr. T. H. Prakashappa, Dr H S Chandrashekar Orthopaedics
Sriramachandra Murthy. P. V, Niveditha Ragiri, Sreenivasa Chowdary. J Radiology
Murali Krishna. M, Gowri Edagotti, Sairam. R, Sreenivasa Chowdary. J Pediatrics
Gowri Edagotti, Murali Krishna. M, Sridhar Mulaka, Sreenivasa Chowdary. J Pediatrics
Dr Wilson Benny Paul, Dr T Murari, Dr Vivek Aggarwal, Dr Sandeep Kumar, Dr I V Nagesh Medicine
Zaozianlungliu Gonmei, Anupa Siddhu, Gurudayal Singh Toteja, Supriya Dwivedi, Naval Kishore Vikram Medicine
Dr. Swati Amol Pawar, Dr. Tejal Chaudhari, Dr. Shyam Giri Medical Science
Dr. Vikas C. Agrahari, Dr. Rakshith Hegde, Dr. Chethan Hegde Dental Science