Volume : XIII, Issue : II, February - 2023

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. P. Himabindhu, Dr. R. Sowjanya, Dr. M. Ananda Kumari, Dr V Aruna, Dr. L. N. Sai Pratyusha, Dr. B. Amrutha Obstetrics & Gynaecology
Dr. Debanjana Saha, Dr. Aroor Bhagyalaxmi Community Medicine
Dr Kasturi H Bandyopadhyay, Dr Aaditya A Prabhudesai, Dr Anisha De, Dr Jayanta Bhattacharya Anaesthesiology
Dr. Neel Bhoi, Dr. Nitin M Parmar, Dr. Kena Parmar, Dr. Pankaj Nadoda General Surgery
Dr. Revti S. Santan, Dr. Nandkumar V. Dravid, Dr. Dhananjay V. Newadkar Pathology
Dr. Preeti Singh Dhoat, Dr. Navdeep Singh Dhoat, Dr. Amandeep Kaur General Medicine
Dr. Ebel Raj N, Dr. A Ravi Kiran, Dr. Amal Ps Orthopaedics
Asolkar Geeta Govindrao, Nikam Ashwin Vithalrao, Pawade Uday Venkatrao, Anjankar Meghsham Pramodrao Ayurveda
Dr. G. N. Byra Reddy, Dr. Vusiripati Maheswari, Dr. Durga Dilip Babu ENT
Dr Priyanka T G, Dr Ashwini Athul, Dr Srivainavi Arulmari, Dr Sophia Merlin Dawson, Dr Ashwath Balachandran, Dr Shanmugam Muthukali Dentistry
TABLE OF CONTENT     
Dr. Vaishali R, Dr. C. Ramesh, Dr. Arvind S, Dr. Harish Narayanan, Dr. Deepak Ram T, Dr. Siva Prasanth Sports Science
Tahong Taggu Education
Pooja Mohan, Vibhor Mohan Education
Shivanna. B. N. , Dr. A. Mohan Ram Law
Dr. C. Gobalakrishnan, A. K. Gobika Sociology
Mr. Jagdev Singh Education
Dr. Vishva Chaudhary, Rahish Kumar Chawla Psychology
Pramod Kumer Verma, Dr. A. K. S Kushwaha Psychology
Mr. Bhaskarjyoti Chakravarty, Dr. Hemanta Chakravarty Management
Ashiq Hussain War, Dr. A. K. S. Kushwaha Psychology